Bedrijfsautoverzekering

Als uw werknemers rijden in bedrijfsmatige personen- en bestelauto’s, moet u voor deze auto’s een verzekering afsluiten.

Met de bedrijfsautoverzekering van de Brancheorganisatie Kinderopvang en Aon kunt u zich zowel indekken tegen wettelijke aansprakelijkheid als cascoschade. U kunt kiezen voor een beperkte of uitgebreide cascoverzekering.

DekkingVerzekerd bedrag
Wettelijke aansprakelijkheid materiële schade: € 2.500.000,- per aanspraak
Wettelijke aansprakelijkheid personenschade: € 6.100.000,- per aanspraak
Cascoschade: Maximaal de nieuwwaarde van de auto

Wettelijke aansprakelijkheid (WA)

Dekt schade van derden, veroorzaakt met/door het motorrijtuig.

Beperkt casco

Dekt schade aan of verlies van het eigen motorrijtuig als gevolg van:

  • Brand
  • Diefstal
  • Storm
  • Aanrijding met wilde dieren
  • Ook ruitschade wordt met beperkt casco gedekt

Uitgebreid casco

Dekt schade aan of verlies van het eigen motorrijtuig als gevolg van al het van buitenkomend onheil.

Op de premie is een aanzienlijke collectiviteitskorting van toepassing. U kunt telefonisch opvragen welke premie voor u geldt.

De premie is afhankelijk van een aantal zaken: de regio waar uw onderneming zich bevindt, uw huidige opgebouwde schadevrije jaren (om uw no- claimkorting te bepalen) en het aantal kilometers dat u per jaar maakt. U betaalt de premie per jaar.

Daarnaast is de premie per soort verzekering afhankelijk van een aantal zaken:

Premie WA

Het gewicht van de auto:

  • Voor personenauto’s: massa ledig voertuig
  • Voor bestelauto’s: treingewicht (massa ledig voertuig + laadvermogen)

Premie beperkt casco

Voor personenauto’s: de cataloguswaarde
Voor bestelauto’s: de dagwaarde

Premie uitgebreid casco

De cataloguswaarde exclusief BPM + de waarde van belettering/betimmering

Premie opvragen

Op de premie is een aanzienlijke collectiviteitskorting van toepassing. U kunt telefonisch opvragen welke premie voor u geldt.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

U kunt deze verzekering aanvragen door middel van de aanvraagformulieren:

Belangrijke documenten