Rechtsbijstandverzekering

Een voortijdig verbroken arbeidscontract of gesteggel over de huur van een bedrijfspand: in werksituaties kunnen geschillen nogal eens voorkomen. Deze geschillen kunnen niet altijd in goed onderling overleg worden opgelost. Soms is deskundige, juridische hulp noodzakelijk. De kosten hiervoor kunnen behoorlijk oplopen. De rechtsbijstandverzekering geeft recht op rechtshulp of op vergoeding van kosten die u maakt om een juridisch geschil op te lossen.

Voordelen

 • Altijd juridische hulp. Ook als een juridische zaak niet onder de dekking valt.
 • Geen eigen bijdrage bij verzekerde geschillen.
 • ARAG betaalt standaard de kosten van de expert.
 • Onvoorziene geschillen en nieuwe contracten binnen de wachttijd, zijn verzekerd.
 • Inkoopgeschillen in de Benelux en Duitsland zijn verzekerd.
 • Uitstekende incassodekking.

Behandeling van uw zaak

De rechtshulp wordt verleend door een deskundige medewerker van ARAG. Deze treedt namens u op tegenover de betrokken personen en instanties en onderhandelt met de tegenpartij. Zonodig voert hij of zij voor u een gerechtelijke procedure.

ARAG kan u ook voorstellen om een advocaat van het ARAG-Advocatennetwerk® in te schakelen. Dit is een advocaat van een kantoor bij u in de buurt, waarmee ARAG afspraken heeft gemaakt. Het ARAG-Advocatennetwerk® bestaat uit kantoren die speciaal zijn geselecteerd op deskundigheid en klantgerichtheid. Zo kan ARAG u garanderen dat uw belangen optimaal worden behartigd. Als u met dit voorstel instemt, stuurt ARAG de stukken door naar de advocaat. Deze neemt binnen twee werkdagen daarna contact met u op. De advocaat voert steeds rechtstreeks overleg met u. Stemt u niet in met het voorstel de zaak door een advocaat uit het ARAG-Advocatennetwerk® te laten behandelen, dan behandelt een medewerker van ARAG het geschil.

De dekking is onderverdeeld in vier modules:

 1. Verkeersrisico
 2. Bedrijfsvoering en incasso
 3. Inkoop
 4. Verkoop

Welke kosten worden vergoed?

 • Rechtshulp
 • Kosten van een in overleg met rechtsbijstandverzekeraar ARAG ingeschakelde advocaat
 • Kosten van getuigen en (technisch) deskundigen
 • Proces- en executiekosten
 • Reis- en verblijfskosten als u voor een strafzaak voor een buitenlandse rechter moet verschijnen
 • Gerechtelijke kosten van de tegenpartij, als de rechter u veroordeelt tot betaling van deze kosten

Hoewel de rechtsbijstandverzekering voor werkgevers een ruime dekking biedt, kan u niet voor alles een beroep doen op de polis. De volgende zaken zijn onder andere niet verzekerd:

 • Kwesties rond faillissement
 • Belastingzaken
 • Subsidies of andere overheidsbijdragen
 • Wetten of regels die door de overheid zijn vastgesteld (of vastgesteld worden)
 • Fusie of overname

Vrije advocaatkeuze

Is er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure waarbij het volgens de wet of regelgeving niet verplicht is om een advocaat in te schakelen en u kiest voor een externe rechtshulpverlener? Dan vergoedt ARAG de externe kosten tot een maximum van EUR 10.000,- (incl. BTW) per gebeurtenis. Dit bedrag gaat gelden op de dag dat u voor deze juridische specialist van buiten ARAG kiest. Bij de keuze voor deze advocaat is een eigen bijdrage van EUR 500,- per gebeurtenis van toepassing. Let op: ARAG behandelt uw conflict pas nadat u deze eigen bijdrage heeft betaald. Het genoemde maximum is inclusief alle bijkomende kosten, zoals gerechtskosten en griffierecht.

Nadat u in overleg met ARAG voor een advocaat of bevoegde deskundige heeft gekozen, kunt u niet meer kiezen om uw belangen hierna door een deskundige medewerker van ARAG te laten behandelen.

U kunt de rechtsbijstandverzekering afsluiten mét en zonder dekking van kosten als gevolg van arbeidsrechtelijke geschillen.

De premies voor deze verzekeringen verschillen.

 1. Verzekering exclusief arbeidsrechtelijke geschillen:
  € 171,97 (basispremie per jaar) + 1,26‰ over de bruto loonsom.

 2. Verzekering inclusief arbeidsrechtelijke geschillen:
  € 171,97 (basispremie per jaar) + 1,63‰ over de bruto loonsom.

Bovengenoemde premies zijn exclusief poliskosten en 21% assurantiebelasting.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Geen eigen risico.

U kunt een offerte voor deze verzekering aanvragen door middel van het aanvraagformulier.

Belangrijke documenten