Ongevallenverzekering

Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar kan grote gevolgen hebben. Niet alleen lichamelijk, maar ook financieel. Met een ongevallenverzekering kunt u als werkgever uw werknemers en eventuele nabestaanden financiële armslag bieden als uw werknemers als gevolg van een ongeval invalide worden of overlijden. U kunt deze verzekering ook afsluiten voor vrijwilligers en stagiaires en voor kinderen die uw medewerkers onder hun hoede hebben, bijvoorbeeld op een kinderdagverblijf.

Met de ongevallenverzekering voor medewerkers kunt u uw personeel en/of zijn/haar familieleden een financiële vergoeding bieden bij invaliditeit of overlijden. Medische kosten en persoonlijke bezittingen, als gevolg van een ongeval, maken ook onderdeel uit van de dekking. Deze verzekering is 24 uur per dag van kracht.

Verzekerde bedragen

 • Uitkering bij overlijden als gevolg van een ongeval: tweemaal het jaarsalaris
 • Uitkering bij blijvende algehele invaliditeit als gevolg van een ongeval: viermaal het jaarsalaris

Premie

0,50‰ over de bruto loonsom.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Met de ongevallenverzekering voor vrijwilligers & stagiaires kunt u uw vrijwilligers en stagiaires een financiële vergoeding bieden bij invaliditeit of overlijden. De verzekering is van kracht tijdens de werkzaamheden welke voor uw instelling / bedrijf worden verricht alsmede tijdens het rechtstreeks komen en gaan van huis.

Verzekerde bedragen

 • Uitkering bij overlijden als gevolg van een ongeval: € 12.500,-
 • Uitkering bij blijvende algehele invaliditeit als gevolg van een ongeval: € 50.000,-
 • Medische kosten als gevolg van een ongeval: € 2.500,-
 • Materiële schade (bijvoorbeeld bril of kleding) als gevolg van een ongeval: € 2.500,-

Premie

Per persoon per jaar € 0,90

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Bent u werkgever bij een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal? Dan kan het gebeuren dat kinderen die onder uw verantwoordelijkheid vallen, slachtoffer worden van een ongeval. De ongevallenverzekering voor kinderen biedt een vergoeding bij overlijden, invaliditeit en medische kosten.

Verzekerde bedragen

 • Uitkering bij overlijden als gevolg van een ongeval: € 12.500,-
 • Uitkering bij blijvende algehele invaliditeit als gevolg van een ongeval: € 50.000,-
 • Medische kosten als gevolg van een ongeval: € 2.500,-
 • Materiële schade (bijvoorbeeld bril of kleding) als gevolg van een ongeval: € 2.500,-

Premie

Per kindplaats per jaar € 0,45.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Bijzonderheden

De dekking is uitsluitend van kracht tijdens:

 • Het verblijf op het kinderdagverblijf, de BSO of de peuterspeelzaal;
 • Het komen en gaan tot maximaal één uur voor en na ‘schooltijd’;
 • Door uw instelling georganiseerde sportbeoefening, schoolreisjes, excursies etc.

U kunt een offerte voor deze verzekering aanvragen door middel van het aanvraagformulier.

Belangrijke documenten