Milieuschadeverzekering

Met een milieuschadeverzekering verzekert u het financiële risico van het veroorzaken van verontreiniging aan de bodem, grondwater en het oppervlaktewater. Het schadebedrag door een plotseling optredende calamiteit kan behoorlijk oplopen. Milieuschade die elders wordt veroorzaakt en bij u schade veroorzaken (inkomende milieuschade) zijn meeverzekerd.

Verzekerd bedrag € 250.000,00 per gebeurtenis.
Eigen risico Geen eigen risico
Premie € 75,00 per adres.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Geen eigen risico.

U kunt deze verzekering aanvragen door middel van het aanvraagformulier.

Belangrijke documenten