Huurdersbelangverzekering

De huurdersbelangverzekering is voor huurders die de door hen aangebrachte aanpassingen en/of uitbreidingen aan het gehuurde pand willen verzekeren. Deze verzekering is ook bestemd voor eigenaren/bezitters van een gebouw, waarbij de opstal reeds verzekerd is in een vereniging van eigenaren.

Deze verzekering biedt een zeer uitgebreide dekking. Verzekerd is onder andere schade als gevolg van:

 • Brand, ontploffing, blikseminslag en schade door vliegtuigen
 • Storm (windsnelheid van minimaal 50 kilometer per uur)
 • Olie, hagel en sneeuw
 • Water
 • Het breken van aquaria
 • Het doorbreken van de geluidsbarrière
 • Rook en roet, onvoorzien uit verwarmingsinstallaties
 • Afgevallen of uitgestroomde lading
 • Paarden, vee en huisdieren, als ze geen eigendom zijn van de verzekerde
 • Het omvallen van kranen of heistellingen
 • Het breken van ruiten (schade aan ruiten zelf is niet gedekt)
 • Ongeregeldheden
 • Kappen en snoeien van bomen
 • Aardverschuiving, meteoorstenen
 • Inbraak of poging daartoe
 • Overval, beroving en/of afpersing
 • Aanrijding en aanvaring

Uitsluitingen

Niet verzekerd is onder andere schade als gevolg van:

 • Hagel, sneeuw en regen, die naar binnen is gekomen door openstaande of opengebroken deuren, ramen of luiken, tenzij dit geen gevolg is van uw eigen nalatigheid
 • Overstromingen (bezwijken van dijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen)
 • Opzet of schade met goedvinden van de verzekerde
 • Molest
 • Atoomkernreacties
 • Aardbevingen of vulkanische uitbarstingen
 • Schade aan fundamenten

De premie wordt berekend over de waarde van de aangebrachte verbeteringen. De premie geldt per jaar en is exclusief administratiekosten en 21% assurantiebelasting.

HuurdersbelangverzekeringOptie 1Optie 2
Eigen risico € 500,- € 1000,-
Premie kantoorpanden 0,87‰ 0,81‰
Premie overige panden 1,38‰ 1,28‰

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Eigen Risico

Eigen risico geldt per gebeurtenis. U kunt kiezen tussen een eigen risico van € 500,- of € 1.000,-.

Belangrijke Documenten