Gebouwenverzekering

De gebouwenverzekering is bedoeld voor eigenaren/bezitters van een gebouw. Met deze verzekering dekt u zich in tegen kosten die u maakt wanneer u uw bedrijfspand na bijvoorbeeld een brand of lekkage moet laten herbouwen of restaureren.

Deze verzekering biedt een zeer uitgebreide dekking. Verzekerd is onder andere schade als gevolg van:

 • Brand, ontploffing, blikseminslag en schade door vliegtuigen
 • Storm (windsnelheid van minimaal 50 kilometer per uur)
 • Olie, hagel en sneeuw
 • Water
 • Het breken van aquaria
 • Het doorbreken van de geluidsbarrière
 • Rook en roet, onvoorzien uit verwarmingsinstallaties
 • Afgevallen of uitgestroomde lading
 • Paarden, vee en huisdieren, als ze geen eigendom zijn van de verzekerde
 • Het omvallen van kranen of heistellingen
 • Het breken van ruiten (schade aan ruiten zelf is niet gedekt)
 • Ongeregeldheden
 • Kappen en snoeien van bomen
 • Aardverschuiving, meteoorstenen
 • Inbraak of poging daartoe
 • Overval, beroving en/of afpersing
 • Aanrijding en aanvaring

Uitsluitingen

De verzekering biedt geen dekking bij schade als gevolg van:

 • Hagel, sneeuw en regen, die naar binnen is gekomen door openstaande of opengebroken deuren, ramen of luiken, tenzij dit geen gevolg is van uw eigen nalatigheid
 • Overstromingen (bezwijken van dijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen)
 • Opzet of schade met goedvinden van de verzekerde
 • Molest
 • Atoomkernreacties
 • Aardbevingen of vulkanische uitbarstingen
 • Schade aan fundamenten

De premie wordt berekend over de herbouwwaarde van het pand. De herbouwwaarde is het bedrag dat benodigd is om onmiddellijk na een calamiteit uw pand op dezelfde plaats te herbouwen. De premies zijn van toepassing op locaties met een bouwaard van steen met harde dakbedekking. De premie geldt per jaar en is exclusief administratiekosten en 21% assurantiebelasting.

GebouwenverzekeringOptie 1Optie 2
Eigen risico € 500,- € 1000,-
Premie kantoorpanden 0,87‰ 0,81‰
Premie overige panden 1,38‰ 1,28‰
  Glas is gratis meeverzekerd!  

Premie op aanvraag

In sommige gevallen wijken de premies af. Dit geldt voor locaties met een afwijkende bouwaard. U kunt de hoogte van deze premie opvragen bij Aon.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Eigen risico

Eigen risico geldt per gebeurtenis. U kunt kiezen tussen een eigen risico van € 500,- of € 1.000,-. Eigen risico voor glasschade: € 250,- per gebeurtenis.

U kunt een offerte voor deze verzekering aanvragen door middel van het aanvraagformulier.

Belangrijke Documenten