Elektronicaverzekering

Deze verzekering is bedoeld om de kosten te dekken voor (nieuwe) elektronica (inclusief randapparatuur) en telecommunicatie-apparatuur bij plotselinge en onvoorziene materiële beschadigingen.

Bijzonderheden

Voor de vaststelling van het verzekerde bedrag voor deze verzekering gaan we uit van de nieuwwaarde van de te verzekeren objecten. Per risicoadres moet u het totale verzekerde bedrag opgeven.

U moet de verzekerde bedragen per locatie aangegeven. De Elektronica verzekering dekt materiële schade en verlies. Gaat het om diefstal? Dan moet u sporen van braak aan deuren en/of vensters van het pand kunnen aantonen. Verzekerd zijn o.a. computer- en randapparatuur, informatiedragers, audiovisuele apparatuur en telecommunicatieapparatuur.

Transportrisico meeverzekeren

De verzekerde apparatuur is tijdens transport en verblijf in de Benelux verzekerd.

Uitsluitingen

Waarvoor biedt de verzekering geen dekking?

 • Zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien
 • Aardbeving en vulkanische uitbarsting
 • Overstroming
 • Instorten van gebouwen
 • Molest
 • Atoomkernreacties
 • Verduistering en vermissing
 • Schade die met opzet of met goedvinden van de verzekerde is veroorzaakt
 • Slijtage, roest, corrosie, oxidatie
 • Beschadiging door blootstelling aan te hoge temperaturen
 • Beschadiging of verlies als gevolg van diefstal uit niet afgesloten vervoermiddelen, tenzij dit tijdens laden of lossen is gebeurd

Premie

Bij het afsluiten van de goederen-/inventarisverzekering is tot een gemaximeerd bedrag van € 50.000,00 elektronica gratis meeverzekerd. Transport/verblijf binnen de Benelux maakt onderdeel uit van de dekking. Indien u een hoger bedrag wenst te verzekeren, dan wordt een premie van 3,76‰ over het meerdere berekend.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Eigen risico

Eigen risico € 250,- per object per schade met een maximum van € 750,- per gebeurtenis.

Belangrijke documenten