WBTR

Bestuurdersaansprakelijkheid voor uw vereniging of stichting? Bent u de hoogte van alle gevolgen van de WBTR voor u en uw mede bestuurders?

Beroepsaansprakelijkheid

Het kan gebeuren dat u of een van uw werknemers tijdens de uitvoering van het werk een vergissing of fout begaat die vermogensschade toebrengt aan een derde. Bijvoorbeeld als u een cliënt een verkeerd advies geeft, waardoor deze extra kosten moet maken.

Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt u zich in tegen deze risico’s. Deze verzekering dekt vermogensschade, die niet het gevolg is van schade aan personen en zaken.

Bijzonderheden

U kunt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering alleen afsluiten als uitbreiding op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Vraag daarom naast beroepsaansprakelijkheid, ook de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aan. 

Dekking

Optie 1

Maximale dekking 
€ 125.000,- per aanspraak 
€ 250.000,- per verzekeringsjaar

Optie 2

Maximale dekking 
€ 250.000,- per aanspraak 
€ 500.000,- per verzekeringsjaar

Premie

Optie 1

ExploitatiesomPremie 
Minder dan € 500.000,- € 50,- per jaar
Meer dan € 500.000,- 0,16‰ over het exploitatieresultaat of de omzet

Optie 2

ExploitatiesomPremie 
Minder dan € 500.000,- € 75,- per jaar
Meer dan € 500.000,- 0,24‰ over het exploitatieresultaat of de omzet

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt 10% van het schadebedrag per aanspraak met een minimum van € 2.500,- en een maximum van € 10.000,-.

Belangrijke Documenten