Over Kinderopvang en Aon

Kinderopvang

De Brancheorganisatie Kinderopvang en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang behartigen de de belangen van ondernemers in de kinderopvang. Onder kinderopvang wordt verstaan de vier vormen van kinderopvang: dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen.

Aon: specialist in oplossingen voor de kinderopvang

Aon is een toonaangevende en onafhankelijke verzekeringstussenpersoon. Tot de klantenkring van Aon behoort een groot aantal brancheorganisaties. Als specialist in oplossingen voor de kinderopvang selecteert Aon de beste verzekeringen voor u. Daarnaast geeft Aon advies aan de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en aangesloten organisaties.

Welke voordelen biedt het kinderopvangorganisaties

  • Lagere premies en betere dekkingen door collectieve inkoop en sterke onderhandelingspositie van Aon
  • Verzekeringen gezamenlijk ontwikkeld, dus afgestemd op uw risico’s
  • Een kwalitatieve oplossing voor kleine én grote leden
  • Voordelen en gemak van één tussenpersoon

Aon Verzekeringen is onderdeel van Aon Nederland. Voor meer informatie over Aon Nederland, zie www.aon.nl.

One Underwriting is het volmachtbedrijf van Aon Nederland.
Lees meer over de samenwerking.