Bedrijfsautoverzekering

Als uw werknemers rijden in bedrijfsmatige personen- en bestelauto’s, moet u voor deze auto’s een verzekering afsluiten.

Met de bedrijfsautoverzekering van Jeugdzorg Nederland en Aon kunt u zich zowel indekken tegen wettelijke aansprakelijkheid als cascoschade. U kunt kiezen voor een beperkte of uitgebreide cascoverzekering.

DekkingVerzekerd bedrag
Wettelijke aansprakelijkheid materiële schade: € 2.500.000,- per aanspraak
Wettelijke aansprakelijkheid personenschade: € 6.100.000,- per aanspraak
Cascoschade: Maximaal de nieuwwaarde van de auto

Wettelijke aansprakelijkheid (WA)

Dekt schade van derden, veroorzaakt met/door het motorrijtuig.

Beperkt casco

Dekt schade aan of verlies van het eigen motorrijtuig als gevolg van:

  • Brand
  • Diefstal
  • Storm
  • Aanrijding met wilde dieren
  • Ook ruitschade wordt met beperkt casco gedekt

Uitgebreid casco

Dekt schade aan of verlies van het eigen motorrijtuig als gevolg van al het van buitenkomend onheil.

U kunt deze verzekeringen aanvragen door middel van de aanvraagformulieren

Belangrijke documenten