Ongevallenverzekering

Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar kan grote gevolgen hebben. Niet alleen lichamelijk, maar ook financieel. Met een ongevallenverzekering kunt u als werkgever uw werknemers en eventuele nabestaanden financiële armslag bieden als uw werknemers als gevolg van een bedrijfsongeval invalide worden of overlijden. U kunt deze verzekering ook afsluiten voor vrijwilligers en stagiaires en voor kinderen die uw medewerkers onder hun hoede hebben, bijvoorbeeld op een kinderdagverblijf.

Met de ongevallenverzekering voor medewerkers kunt u uw personeel en/of zijn/haar familieleden een financiële vergoeding bieden bij invaliditeit of overlijden. Medische kosten en persoonlijke bezittingen, als gevolg van een ongeval, maken ook onderdeel uit van de dekking. Deze verzekering is 24 uur per dag van kracht.

Verzekerde bedragen

  • Uitkering bij overlijden als gevolg van een bedrijfsongeval: tweemaal het jaarsalaris
  • Uitkering bij blijvende algehele invaliditeit als gevolg van een bedrijfsongeval: viermaal het jaarsalaris
  • Veel extra dekkingen, waaronder vergoedingen voor tandarts- en geneeskundige kosten, zijn standaard in de polisvoorwaarden opgenomen.

Premie

0,50‰ over de bruto loonsom.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Met de ongevallenverzekering voor vrijwilligers & stagiaires kunt u uw vrijwilligers en stagiaires een financiële vergoeding bieden bij invaliditeit of overlijden. De verzekering is van kracht tijdens de werkzaamheden welke voor uw instelling / bedrijf worden verricht alsmede tijdens het rechtstreeks komen en gaan van huis.

Verzekerde bedragen

  • Uitkering bij overlijden als gevolg van een bedrijfsongeval: € 12.500,-
  • Uitkering bij blijvende algehele invaliditeit als gevolg van een bedrijfsongeval: € 50.000,-
  • Medische kosten als gevolg van een bedrijfsongeval: € 2.500,-
  • Materiële schade (bijvoorbeeld bril of kleding) als gevolg van een bedrijfsongeval: € 2.500,-

Premie

Per persoon per jaar € 0,90

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Belangrijke documenten