Inventarisverzekering

Als u uw inventaris veilig wilt stellen na een brand, lekkage of andere calamiteit, dan biedt de inventarisverzekering uitkomst.Dit is een uitgebreide verzekering voor schade aan inventaris, bedrijfsuitrusting en andere goederen. De dekking geldt voor inventaris in een locatie met een bouwaard van steen met harde dakbedekking.

Bijzonderheden

Bij inbraak moet u in het bezit zijn van een BORG-certificaat om aan te tonen dat uw bedrijf / instelling aan de voor de beveiliging gestelde eisen voldoet. Elektronica is tot € 50.000 meeverzekerd. Voor het meerdere dient u een Elektronica verzekering af te sluiten.

Deze verzekering biedt een zeer uitgebreide dekking. Verzekerd is onder andere schade als gevolg van:

 • Brand, ontploffing, blikseminslag en schade door vliegtuigen
 • Storm (windsnelheid van ten minste 50 kilometer per uur)
 • Olie, hagel en sneeuw
 • Water
 • Het breken van aquaria
 • Het doorbreken van de geluidsbarrière
 • Rook en roet, onvoorzien uit verwarmingsinstallaties
 • Afgevallen of uitgestroomde lading
 • Paarden, vee en huisdieren, als die geen eigendom zijn van de verzekerde
 • Het omvallen van kranen of heistellingen
 • Ruitschade
 • Ongeregeldheden
 • Kappen en snoeien van bomen
 • Aardverschuiving, meteoorstenen
 • Inbraak of poging daartoe (u moet sporen van buitenbraak inbraak kunnen aantonen)
 • Overval, beroving en/of afpersing
 • Aanrijding en aanvaring

Uitsluitingen

Waarvoor biedt de verzekering geen dekking?
Schade als gevolg van:

 • Hagel, sneeuw en regen, die naar binnen is gekomen door openstaande of opengebroken deuren, ramen of luiken, tenzij dit geen gevolg is van uw eigen nalatigheid
 • Overstromingen (bezwijken van dijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen)
 • Opzet of schade met goedvinden van de verzekerde
 • Molest
 • Atoomkernreacties
 • Aardbevingen of vulkanische uitbarstingen

Premie

De premie wordt berekend over de nieuwwaarde van de inventaris en goederen. De premies zijn van toepassing op locaties met een bouwaard van steen met harde dakbedekking.

InventarisverzekeringOptie 1Optie 2
Eigen risico € 500,- € 1000,-
Premie kantoorpanden 2,19‰ 2,03‰
Premie overige panden 2,82‰ 2,61‰
  Glas is gratis meeverzekerd!  

Eigen risico

Eigen risico geldt per gebeurtenis. U kunt kiezen tussen een eigen risico van € 500,- of € 1.000,-. Eigen risico voor glasschade: € 250,- per gebeurtenis.

BORG-certificaat

U moet in het bezit zijn van een BORG-certificaat om verzekerd te zijn voor schade als gevolg van een inbraak. Met het BORG-certificaat toont u aan dat uw bedrijf/instelling voor de beveiliging aan de gestelde eisen voldoet. 

Als u zowel schade aan gebouwen als aan inventaris claimt, dan bent u slechts eenmaal het eigen risico kwijt.

Premies op aanvraag

In sommige gevallen wijken de premies af. Dit geldt voor locaties met een afwijkende bouwaard.
U kunt de hoogte van deze premie opvragen bij Aon.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Belangrijke documenten