Huurdersbelangverzekering

De huurdersbelangverzekering is voor huurders die de door hen aangebrachte aanpassingen en/of uitbreidingen aan het gehuurde pand willen verzekeren. Deze verzekering is ook bestemd voor eigenaren/bezitters van een gebouw, waarbij de opstal reeds verzekerd is in een vereniging van eigenaren.

Dekking

Deze verzekering biedt een zeer uitgebreide dekking. Verzekerd is onder andere schade als gevolg van:

 • Brand, ontploffing, blikseminslag en schade door vliegtuigen
 • Storm (windsnelheid van minimaal 50 kilometer per uur)
 • Olie, hagel en sneeuw
 • Water
 • Het breken van aquaria
 • Het doorbreken van de geluidsbarrière
 • Rook en roet, onvoorzien uit verwarmingsinstallaties
 • Afgevallen of uitgestroomde lading
 • Paarden, vee en huisdieren, als ze geen eigendom zijn van de verzekerde
 • Het omvallen van kranen of heistellingen
 • Het breken van ruiten (schade aan ruiten zelf is niet gedekt)
 • Ongeregeldheden
 • Kappen en snoeien van bomen
 • Aardverschuiving, meteoorstenen
 • Inbraak of poging daartoe
 • Overval, beroving en/of afpersing
 • Aanrijding en aanvaring

Uitsluitingen

Waarvoor biedt de verzekering geen dekking?

 • Schade aan fundamenten
 • Schade als gevolg van:
  • Hagel, sneeuw en regen, die naar binnen is gekomen door openstaande of opengebroken deuren, ramen of luiken, tenzij dit geen gevolg is van uw eigen nalatigheid
  • Overstromingen (bezwijken van dijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen)
  • Opzet of schade met goedvinden van de verzekerde
  • Molest
  • Atoomkernreacties
  • Aardbevingen of vulkanische uitbarstingen

De premie wordt berekend over de waarde van de aangebrachte verbeteringen.

HuurdersbelangverzekeringOptie 1Optie 2
Eigen risico € 500,- € 1000,-
Premie kantoorpanden 0,87‰ 0,81‰
Premie overige panden 1,38‰ 1,28‰

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Eigen risico geldt per gebeurtenis. U kunt kiezen tussen een eigen risico van €500,- of €1.000,-.

Belangrijke documenten