WBTR

Bestuurdersaansprakelijkheid voor uw vereniging of stichting? Bent u de hoogte van alle gevolgen van de WBTR voor u en uw mede bestuurders?

Bedrijfsaansprakelijkheid

Elke instelling kan ermee te maken krijgen: schadeclaims. Een cliënt die zijn been breekt door uw nalatigheid of een werknemer die onbedoeld materiële schade veroorzaakt. Om u te wapenen tegen schadeclaims, kunt u een beroep doen op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Jeugdzorgverzekeringen en Aon. Zo bent u verzekerd tegen materiële schade, letselschade en de eventuele schade die hieruit voortkomt. Hieronder vallen ook op geld waardeerbare gevolgschade en smartengeld.

Voor wie?

Deze verzekering geldt voor directie, bestuur, commissarissen, medewerkers, personeelsverenigingen, stagiaires, cliënten, patiënten, pupillen en vrijwilligers die werkzaam zijn bij uw onderneming/instelling.

Offerte aanvragen

Belangrijke documenten