WBTR

Bestuurdersaansprakelijkheid voor uw vereniging of stichting? Bent u de hoogte van alle gevolgen van de WBTR voor u en uw mede bestuurders?

Aansprakelijkheid

Als werkgever kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de schade die u of uw werknemers toebrengen aan derden. Bijvoorbeeld: een cliënt door uw nalatigheid struikelt en zijn arm breekt. Of als een van uw werknemers onder werktijd betrokken raakt bij een auto-ongeluk.

Om u in te dekken tegen de kosten als gevolg van materiële of letselschade, hebben Aon en Jeugdzorg Nederland een pakket met aansprakelijkheidsverzekeringen.

De aansprakelijkheidsverzekeringen zijn onderverdeeld in drie verzekeringen. Informatie over de verschillende verzekeringen vindt u via onderstaande linkjes.

Onze aansprakelijkheidsverzekeringen

» Bedrijfsaansprakelijkheid
» Beroepsaansprakelijkheid
» Bestuurdersaansprakelijkheid

U kunt deze verzekeringen aanvragen door middel van het aanvraagformulier.

Verzekering aanvragen