Werkgevers Uitstapverzekering (WGA-ERD)

Als een werknemer voor tenminste 35% arbeidsongeschikt is, komt hij in aanmerking voor een uitkering conform de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U kunt het risico hiervan onderbrengen bij het UWV, u betaalt dan een gedifferentieerde premie waarvan de hoogte is berekend op basis van de gerealiseerde WAO-lasten en het aantal gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers in uw organisatie.

U kunt ook besluiten eigen risicodrager te worden. Dat betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor de financiering van de eerste tien jaar dat uw medewerker arbeidsongeschikt wordt. Twee keer per jaar is er de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden: per 1 januari of per 1 juli. U kunt het financiële risico verzekeren met de Werkgevers Uitstapverzekering. Eigenrisicodragers betalen geen gedifferentieerde premie aan de Belastingdienst. Het kan financieel aantrekkelijk zijn om uit het publieke stelsel te stappen. Dit kan Aon voor u berekenen. BNA-leden krijgen een aantrekkelijke korting op de Werkgevers Uitstapverzekering.

Eenvoudig af te sluiten

Het afsluiten van de Werkgevers Uitstapverzekering is eenvoudig en geeft u geen administratieve rompslomp.
Bent u al eigen risicodrager? Ook het overstappen van uw huidige verzekering naar het BNA Collectief is eenvoudig en zonder risico.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Werkgevers Uitstapverzekering, bel dan 088 810 81 74.

Vraag een offerte aan