Snelle en duurzame werkhervatting met het verzuimloket Architecten

Dagelijks staat u uw opdrachtgevers bij om goede gebouwen te realiseren en een betere woon-, zorg-, onderwijs-, en werkomgeving*. Daar hebt u positieve, energieke en gemotiveerde werknemers voor nodig die soms net een stap extra zetten. Deze mensen hebben meer plezier, leveren betere prestaties en verzuimen minder vaak. En als ze ziek zijn, herstellen ze sneller en zijn ook eerder weer aan de slag.

Met het verzuimloket van BNA levert ArboNed hier graag een actieve bijdrage aan. Al jaren werkt ArboNed samen met BNA, waardoor we uw branche en uw uitdagingen goed kennen. Daarnaast levert onze samenwerking u ook een aantrekkelijke korting op.

Door bevordering re-integratie 30% minder verzuim!

Uit de periodieke brancherapportage die ArboNed maakt voor BNA blijkt, dat het verzuimpercentage rond de 2% ligt! Alleen al het bevorderen van deelherstel (een werknemer die verzuimt hervat gedeeltelijk het werk als opstap naar volledige werkhervatting) verlaagt het verzuim met maar liefst 30%. Dat levert alleen al in de directe loonsfeer een besparing op van gemiddeld meer dan € 200 per werknemer, ieder jaar weer.

Uw voordeel als lid van BNA

U kiest een verzuimaanpak die bij uw bureau past!

Wilt u zelf de volledige regie behouden, legt u de coördinerende rol liever bij ons of hebt u behoefte aan een meer intensieve aanpak dan alleen de Wet verbetering poortwachter voorschrijft? Wij helpen u graag om de meest geschikte keuze voor uw organisatie te maken. Mèt een aantrekkelijke korting.

Op www.bespaar1%.nl vindt u onze vier abonnementsvormen die ook voldoen aan de termijneisen die de Wet verbetering poortwachter stelt. Hierop zijn de volgende BNA-kortingen van toepassing:

  • ArboNed Vrij: 2,5% op de verrichtingen (GÉÉN aansluittarief!)
  • ArboNed Flex: 2,5% op het abonnementstarief (voor verrichtingen die niet onder het abonnementstarief vallen, gelden de standaardtarieven)
  • ArboNed Basis: 2,5% op het abonnementstarief (voor de verrichtingen die niet onder het abonnementstarief vallen, gelden de standaardtarieven)
  • ArboNed Extra: 5% op het abonnementstarief (voor de verrichtingen die niet onder het abonnementstarief vallen, gelden de standaardtarieven

Extra voordeel bij combinatie met de verzuimverzekering!

Combineert u het abonnement met de verzuimverzekering van Centraal Beheer voor BNA-leden, dan ontvangt u 5% extra korting op de verzekeringspremie!

Alles goed geregeld?

Verzuim aanpakken is belangrijk. Voorkomen van verzuim het belangrijkst! Heeft u op het gebied van preventie alles goed geregeld? Ga voor een gratis check naar:

www.goedgeregeldcheck.nl/

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de verzuimverzekering, neemt u dan contact op via 088 810 81 74 of inkomendesk@aon.nl.

Heeft u vragen over het aanbod van ArboNed? Neem dan contact op via info@arboned.nl.

Vraag een offerte aan