SVI Plus

Als werkgever kunt u worden aangesproken voor (letsel)schade die uw medewerkers als gevolg van een verkeersongeval tijdens werktijd oplopen. Uw verantwoordelijkheid gaat steeds verder. Zelfs als u niet wettelijk aansprakelijk bent voor de schade kan het zo zijn dat u gehouden bent de schade te vergoeden op basis van criteria als goed werkgeverschap of redelijkheid en billijkheid. Als het gaat om schade die ontstaat met een motorrijtuig, dan dekt uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering deze schade niet. Een SVI-plus doet dat wel!

Dekking

€ 2.500.000,00 per gebeurtenis. No-claimverlies is gemaximeerd tot € 2.000,00 per gebeurtenis (alleen privé-auto's).

Deze verzekering dekt schade die voortvloeit uit een verkeersongeval waarbij medewerkers tijdens werktijd zijn betrokken, ongeacht of u als werkgever wel of niet aansprakelijk bent.

24/7-dekking

Voor zakelijke motorrijtuigen geldt een 24/7-dekking als er met (stilzwijgende) toestemming van de werkgever gebruik van wordt gemaakt. Als een medewerker de zakelijke auto voor een privé-ritje gebruikt, biedt de SVI Plus ook dekking, mocht er iets gebeuren. Deze dekking geldt voor schade als gevolg van letsel aan inzittenden of schade aan privébezittingen die in de auto liggen. Heeft u schade aan een zakelijke auto? Hier geldt de SVI Plus niet voor. Deze schade kunt u mogelijk verhalen op de cascoverzekering van het voertuig.

Eigen risico

Er geldt voor deze verzekering geen eigen risico.

Nu aanvragen

U kunt de verzekering aanvragen door het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier naar ons toe te sturen.

Aon Verzekeringen
t.a.v. Maurice Vink
Postbus 59
2200 AB  Noordwijk