Ongevallenverzekering

Een ongeluk zit in een klein hoekje maar kan grote gevolgen hebben. Zowel lichamelijk als financieel. Met een ongevallenverzekering kunt u financiële armslag bieden bij invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval

Groep 1
Verzekerd zijn De werknemers van verzekeringnemer en de eigen(a)ar(en)
Omvang dekking 24 uur
Verzekerde som Bij overlijden EUR 100.000,-
Bij blijvende invaliditeit EUR 200.000,-
Groep 2
Verzekerd zijn Alle stagiaires, uitzendkrachten, inleenkrachten en zzp'ers, mits werkzaam voor verzekeringnemer (lees: een aange­sloten architecten- bureau) en opgenomen in een hiervoor bestemde administratie
Omvang dekking Functiedekking incl. komen/gaan van/naar het werk
Verzekerde som Bij overlijden EUR 25.000,-
Bij blijvende invaliditeit EUR 50.000,-

Begunstiging

In geval van overlijden zal de uitkering geschieden aan de wettige erfgenamen van de verzekerde. In alle andere gevallen zal een uitkering geschieden aan de verzekerde.

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.

Vraag een offerte aan