Maquetteverzekering

Als architect maakt u veelal maquettes van de bouwontwerpen die door uw bureau zijn bedacht. De waarde van de maquette loopt snel op. Bovendien is het schaderisico tijdens transport vaak groot. Speciaal voor de BNA-leden is de maquette verzekering ontwikkeld waarop u uw maquettes kunt verzekeren tijdens transport en verblijf.

Dekking

De maquette verzekering is een all risksverzekering voor maquettes tijdens vervoer en verblijf in andere gebouwen. Diefstal is uitsluitend verzekerd na braak aan het vervoermiddel of het gebouw waarin de maquette zich bevindt. Het verzekeringsgebied is Europa.

Uitsluitingen

  • Schade door de aard of een gebrek van de maquette
  • Molest
  • Atoomkernreacties

Premie

1% over het verzekerd bedrag.

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt € 125,- per gebeurtenis.

Vraag een offerte aan