Geld en fraude

De verzekering dekt geldswaarden waaronder te verstaan: geld en geldswaardige papieren zoals effecten, cheques etc. tijdens vervoer en verblijf. Ook kan fraude door ondergeschikten en oplichting door derden worden meeverzekerd.

Dekking

Geldswaarden zijn verzekerd:

  • Tijdens vervoer binnen Nederland;
  • Tijdens verblijf in een kantoor/afdelingsgebouw (diefstal buiten werktijd is uitsluitend verzekerd indien de geldswaarden zijn opgeborgen op een door verzekeraars goedgekeurde wijze;

Eigen risico

Het eigen risico voor het fraude- en oplichtingsrisico bedraagt € 5.000,- per gebeurtenis.

Vraag een offerte aan