Computerverzekering

Deze verzekering is bedoeld om de kosten te dekken voor (nieuwe) computerapparatuur (inclusief randapparatuur) bij plotselinge en onvoorziene materiële beschadigingen. Deze verzekering geldt niet voor elektronische agenda’s, PDA’s, foto- en filmcamera’s, beamers en lcd- of plasmaschermen.

Bijzonderheden

Voor de vaststelling van het verzekerde bedrag voor deze verzekering gaan we uit van de nieuwwaarde van de te verzekeren objecten. Per risicoadres moet u het totale verzekerde bedrag opgeven.

Dekking

De computerverzekering dekt plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging van de verzekerde zaken en diefstal.

Verzekerd zijn: pc’s, servers, mainframes, laptops, CAT apparatuur en de bijbehorende randapparatuur.

Transportrisico meeverzekeren

Als u een laptop heeft, kunt u ook het transportrisico meeverzekeren. In dat geval zijn de kosten als gevolg van beschadiging en verlies ook gedekt als u onderweg bent (dus buiten de verzekerde locaties).

Uitsluitingen

Waarvoor biedt de verzekering geen dekking? Schade als gevolg van:

 • Extra kosten (Rubriek II van de voorwaarden) en Reconstructiekosten (Rubriek III van de voorwaarden)
 • Aardbeving en vulkanische uitbarsting
 • Overstroming
 • Instorten van gebouwen
 • Molest
 • Atoomkernreacties
 • Verduistering en vermissing
 • Schade die met opzet of met goedvinden van de verzekerde is veroorzaakt
 • Slijtage, roest, corrosie, oxidatie
 • Beschadiging door blootstelling aan te hoge temperaturen
 • Beschadiging of verlies van informatiedragers als gevolg van diefstal uit niet afgesloten vervoermiddelen, tenzij dit tijdens laden of lossen is gebeurd

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Vraag een offerte aan