Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van het architectenbureau kunt u aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. Schade als gevolg van fouten of vermeende fouten die vanuit uw functie zijn gemaakt. Dit kan betekenen dat eventuele schade op uw privé-vermogen wordt verhaald.

Waarom een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

De ‘gewone’ aansprakelijkheidsverzekering verzekert uw bureau en haar vertegenwoordigers tegen de financiële gevolgen van materiële schade en letsel toegebracht aan derden. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt de oplossing om het privé-vermogen van (mede)bestuurders te beschermen tegen fouten of vermeende fouten die zij in hun functie maken. Deze verzekering dekt geen zaak- of letselschade, alleen vermogensschade.

Dekking & premie

Bij een balanstotaal van niet meer dan € 5.000.000,- bedraagt de premie:

Verzekerd bedragPremie
€ 250.000,- € 300,-
€ 500.000,- € 375,-
€ 1.000.000,- € 475,-

Vraag een offerte aan


Documenten:

Polisvoorwaarden bestuurdersaansprakelijkheid