Beroeps-/Bedrijfsaansprakelijkheid

Beroeps-/Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gebaseerd op de DNR

In nauw overleg met BNA is door verschillende verzekeringspartijen een aansprakelijkheidsverzekering ontwikkeld die is afgestemd op De Nieuwe Regeling (DNR), het vak en de risico's van de architecten. De dekking voor deze verzekering is tweeledig. Naast het beroepsaansprakelijkheidsrisico dekt deze verzekering ook het bedrijfsaansprakelijkheidsrisico.

  1. Beroepsaansprakelijkheid
    Dekking wordt geboden voor aanspraken die tegen u worden ingesteld in verband met beroepsfouten (zuivere vermogensschade).

  2. Bedrijfsaansprakelijkheid
    Dekking wordt geboden voor aanspraken die tegen u worden ingesteld in verband met zaak- en/of letselschade, inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade

Vraag een offerte aan


Documenten:

Polisvoorwaarden beroepsaansprakelijkheid