Arbeidsongeschiktheid

Een zelfstandig ondernemer is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De enige sociale wetgeving waarop kan worden teruggevallen bij arbeidsongeschiktheid is de Wet werk en Bijstand (WWB).

Door ziekte of een ongeval verminderen de inkomsten of blijven zelfs geheel uit. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt het inkomen veilig gesteld. BNA biedt in samenwerking met Aon verzekeringsoplossingen aan die aansluiten op de persoonlijke situatie.

Aon hecht grote waarde aan een duidelijkheid. Een duidelijk advies, duidelijke producten, duidelijke uitleg en duidelijkheid over de kosten. In ons dienstverleningsdocument staat omschreven welke diensten Aon voor u kan verrichten en welke kosten daarvoor gerekend worden.

Eerste oriëntatie

In een oriëntatiegesprek inventariseren wij globaal de (on)mogelijkheden van de wensen en behoeften. De oriëntatie biedt zekerheid en vertrouwen om een goed geïnformeerde keuze te maken. Of u wel of niet de betaalde adviesfase wenst op te starten. De kosten van de eerste oriëntatie zijn voor rekening van Aon. Voor een oriëntatiegesprek kunt u contact opnemen via telefoonnummer 088 810 81 77 of e-mailadres aov@aon.nl.

Persoonlijk advies

Een adviseur van Aon inventariseert in een gesprek de wensen en behoeften. Op basis van de verzamelde informatie wordt een adviesrapport opgemaakt. In dit adviesrapport staan de risico's omschreven en de oplossing welke het beste op de persoonlijke situatie aansluit. Vanzelfsprekend wordt het advies uitgebreid toegelicht.

Vraag een offerte aan