ANW-hiaat

De Algemene Nabestaandenwet (ANW) is een belangrijke inkomstenbron voor gezinsleden die achterblijven na een overlijden. De invoering van deze wet per 1 juli 1996 betekende een behoorlijke versobering ten opzichte van de oude regeling. Dit leidde tot het ontstaan van het zogenaamde 'ANW-hiaat'.

Wat is ANW-hiaat?

Er is alleen recht op een ANW-uitkering indien betrokkene op het moment van overlijden in Nederland woont en een partner heeft die de AOW-gerechtigde leeftijd (maximaal 69 jaar) nog niet heeft bereikt.

Daarnaast moet de partner:

  • Geboren zijn voor 1 januari 1950; of
  • Voor tenminste 45% arbeidsongeschikt; of
  • De zorg hebben voor een kind jonger dan 18 jaar; of
  • Zwanger zijn.

Totaaloplossing

Aon biedt de BNA-leden een totaaloplossing voor het ANW-hiaat. Werkgevers kunnen hun werknemers laten profiteren van de zeer gunstige condities van onze unieke mantelovereenkomst met intermediair Aon Hewitt, wereldwijd de grootste verzekeringsbroker. Op deze manier bent u verzekerd van onafhankelijkheid en het beste aanbod. En het kost u als werkgever niets! U faciliteert slechts en biedt uw medewerkers een prima verzekeringsoplossing tegen uitstekende premies en voorwaarden.

Productenkenmerken

  • De verzekering keert altijd uit aan de partner, ongeacht de eventuele inkomsten uit arbeid van de partner. De uitkering gaat in direct na overlijden en duurt maximaal tot de AOW-gerechtigde leeftijd (max. 69 jaar) van de partner.
  • Dekking loopt gratis door als uw medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en zijn/haar partner de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. Andersom stopt de verzekering zodra de partner de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt (maximaal 69 jaar).
  • Zeer gunstig tarief.
  • Geheel op vrijwillige basis: iedere medewerker bepaalt voor zich of men hiervan gebruik wil maken. U faciliteert.
  • Rechtstreekse communicatie met de uitvoerder ASR Verzekeringen richting werknemer in de vorm van een aanbiedingsbrief.

Meer informatie

Dit ANW-hiaatprogramma wordt exclusief ondersteund door Aon Hewitt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aon Hewitt:

Rob Verhoef 010 - 448 75 83 of 06 - 542 34160
Hans Mosterman 06 - 519 94366
Per email: anw@aonhewitt.com

Vraag een offerte aan