Premie berekenen

Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheid

De dekking voor deze verzekering is tweeledig. Naast het beroepsaansprakelijk- heidsrisico dekt deze verzekering ook het bedrijfsaansprakelijkheidsrisico.


Premie berekenen

Kantorenpakket

Dit is een uitgebreide verzekering voor schade aan inventaris, bedrijfsuitrusting en andere goederen veroorzaakt door brand, lekkage etc. De dekking geldt voor inventaris in een locatie met een bouwaard van steen met harde dakbedekking.

Premie berekenen

Auto zakelijk

Voor een premieopgave en het aanvragen van een zakelijke autoverzekering kunt u contact opnemen met Aon, telefoonnummer:
088 - 810 81 74.