Inventaris- / Goederenverzekering

Als franchiseondernemer zeker van uw zaak

Dit is een verzekering die onder andere brand, inbraak, storm en waterschade aan uw inventaris en goederenvoorraad dekt. De premie voor de goederen bedraagt 2,35‰ over de inkoopwaarde en voor de inventaris 2,35‰ over de nieuwwaarde. In geval van schade aan de inventaris wordt de nieuwwaarde uitgekeerd op een aantal uitzonderingen na. In die gevallen bijvoorbeeld indien de vervangingswaarde minder dan 40% van de nieuwwaarde bedraagt of u had voor de schade het voornemen om de bedrijf te beëindigen, wordt de vervangingswaarde uitgekeerd.

Belangrijke documenten