Huurdersbelangverzekering

Huurdersbelang zijn bouwkundige voorzieningen die voor rekening van de huurder zijn aangebracht. De huurder van het pand verzekert via een huurdersbelangverzekering alleen de bouwkundige zaken die van hem zijn of welke hij volgens het huurcontract dient te verzekeren. De berekening van de premie is gebaseerd op het totaal aan bouwkundig geïnvesteerde zaken en de premie bedraagt 1‰ over de herbouwwaarde van deze voorzieningen.

Belangrijke documenten