Bedrijfsschadeverzekering

Als u geconfronteerd wordt met bedrijfsstilstand door bijvoorbeeld brand, dekt de bedrijfsschadeverzekering de nettowinst en de vaste lasten. De premie wordt berekend door het brutowinstbelang van twee jaar (104 weken) te vermenigvuldigen met het premiepercentage van 1,20 ‰. Het toeleveranciersrisico is meeverzekerd tot maximaal € 200.000 per gebeurtenis/locatie. De uitkeringstermijn is 104 weken.

Belangrijke documenten