Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een aansprakelijkheidsverzekering biedt uitkomst als u schade aan derden veroorzaakt en u aansprakelijk wordt gesteld. De aansprakelijkheidsverzekering kent 2 opties een verzekerd bedrag van € 2.500.000 per aanspraak met een maximum van € 5.000.000 per verzekeringsjaar of een verzekerd bedrag van € 5.000.000 per aanspraak met een maximum van € 10.000.000 per verzekeringsjaar. Daarbij heeft u een eigen risico van € 250 per aanspraak. De premie bedraagt:

Optie 1      
Verzekerde bedragen  
€ 2.500.000/max. € 5.000.000 p.j.  
       
Omzet t/m € 1.000.000 0,384 ‰
Omzet t/m € 2.500.000 0,326 ‰

Minimum jaarpremie per polis  
Omzet t/m € 1.000.000 € 173
Omzet t/m € 2.500.000 € 384

Optie 2      
Verzekerde bedragen  
€ 5.000.000/max. € 10.000.000 p.j.  
       
Omzet t/m € 1.000.000 0,499‰
Omzet t/m € 2.500.000 0,425‰
Omzet t/m € 5.000.000 0,360‰

Minimum jaarpremie per polis  
Alle omzetten € 480

Als een derde partij u aansprakelijk stelt voor een door u veroorzaakte schade, kunt u hier direct de schade te melden.

Belangrijke Documenten