Collectieve ongevallenverzekering

Wat doet u als een medewerker bij een ongeval blijvend letsel oploopt, of zelfs overlijdt? Hoe helpt u het slachtoffer of de nabestaanden dan aan een redelijke compensatie?

En kan uw organisatie zo’n tegenvaller financieel wel aan? De collectieve ongevallenverzekering beschermt u tegen deze financiële risico’s.

De verzekering biedt dekking bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval. Een geruststellende gedachte. Voor uw medewerkers én voor u.

De voordelen van de Collectieve Ongevallenverzekering:

  •  Speciaal voor retail- en supermarktorganisaties
  •  Vrij te bepalen tot welk bedrag u dekking wilt
  •  24/7 dekking voor vaste medewerkers
  •  Oproepkrachten, stagiair(e)s en inroepkrachten meeverzekerd.