Wat vergoedt uw verzekering bij schade door corona?

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. En het roept veel vragen op. Wat vergoeden de verschillende bedrijfsverzekeringen van Aon? We zetten het voor u op een rij.  

  • In het algemeen zijn in de voorwaarden van de verzekeringen geen bepalingen opgenomen over een epidemie, virus of specifieke ziekte. De bepalingen die er wel in staan, gelden op zich ook voor de gevolgen van corona. Vraag dit voor de zekerheid na bij uw adviseur. Per verzekeringsvorm geven we een korte toelichting.
  • Bent u zzp’er? Als u ziek bent geworden door het coronavirus en daardoor niet kan werken, kunt u een beroep doen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze keert uit na uw gekozen eigen risicotermijn.
  • Bent u niet ziek geworden, maar wel in quarantaine geplaatst? Of mag u een bepaald gebied niet verlaten? Omdat u niet ziek bent geworden, is dat niet gedekt.
  • Ook als u door angst voor het coronavirus of door maatregelen van de overheid niet kan werken, keert een arbeidsongeschiktheidsverzekering niets uit.

  Veelgestelde Vragen Over De Arbeidsongeschiktheidsverzekering


  • Ik kan mijn premie niet betalen van mijn AOV door minder inkomsten. Wat kan ik doen?
   Neem contact op met ons AOV-team, telefoonnummer 088-8108177. Zij kunnen u verder helpen en mogelijk samen met de verzekeraar een (tijdelijke) oplossing vinden.
  • Ik ben besmet met het Coronavirus. Kan ik een beroep doen op mijn AOV?
   Ja. U kunt zich ziekmelden. Uiteraard wordt er bij een eventuele uitkering rekening gehouden met een gekozen eigen risico (wachttijd). Neem contact op met ons AOV-team, telefoonnummer 088-8108177. Zij kunnen u verder helpen om u zich ziek te melden bij uw verzekeraar.
  • Ik zit in quarantaine en kan daardoor niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn AOV?
   Als je niet ziek of arbeidsongeschikt bent, keert een AOV niet uit.
  • Door het Coronavirus heb ik minder inkomsten. Kan ik een beroep doen op mijn AOV?
   Nee, bedrijfseconomische gevolgen van het Coronavirus vallen niet onder de dekking van een AOV. Uiteraard wel als u ziek of arbeidsongeschikt bent.
  • U als werkgever bent verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving en het naleven van de wettelijke regels om ziekte van werknemers te voorkomen. Als uw werknemer toch ziek wordt, bent u verplicht hem of haar door te betalen. Een reguliere (conventionele) verzuimverzekering kent wachtdagen (uw eigen risico). In sommige gevallen is sprake van kortdurend verzuim. Voor die gevallen dat het ziekteverzuim langer duurt dan het aantal wachtdagen op uw verzuimverzekering, treedt de verzekering in werking. Hierbij is het niet relevant wat de oorzaak van de ziekte is.
  • Vergeet niet om de ziekmelding zo snel mogelijk, maar ieder geval binnen 2 werkdagen, door te geven aan uw verzuimverzekeraar en arbodienst. Een te late melding kan gevolgen hebben voor de uitkering.
  • Als de werknemer niet ziek is, maar toch niet kan werken, dan wordt dit niet door de verzuimverzekering gedekt. Dus ook niet als de werknemer preventief in quarantaine is, als hij of zij een bepaald gebied niet mag verlaten of als uw organisatie tijdelijk sluit.
  • De kans is groot dat uw organisatie inkomsten misloopt door het coronavirus. Hoewel dat bedrijfsschade is, kunt u geen beroep doen op een bedrijfsschadeverzekering. Deze verzekering dekt alleen bedrijfsschade als er sprake is van materiële schade. Dat is hier niet het geval.
  • Is een werknemer ziek geworden door een collega die het virus heeft opgelopen en op kantoor is verschenen? Dan zou hij of zij u aansprakelijk kunnen stellen. Dan moet deze werknemer wel kunnen aantonen dat zijn collega een onrechtmatige daad heeft gepleegd, die hem of haar kan worden toegerekend. En dat door die daad schade is veroorzaakt. In de praktijk is het heel lastig om dat aan te tonen.
 • Gaan uw werknemers op reis? Attendeer hen dan op wat de reisverzekering wel en niet vergoedt tijdens de coronacrisis.

  • De reisverzekering biedt onder andere dekking voor extra reis- en verblijfskosten in geval van een ernstige ziekte. Zijn geneeskundige kosten meeverzekerd? Dan is de werknemer verzekerd voor schade door ziekte tijdens de reis als aanvulling op de ziektekostenverzekering. Dat betekent dat deze dekking alleen aanvullend vergoedt wat uw zorgverzekering niet of niet volledig vergoedt.
  • Gaat een werknemer naar een gebied waar het reisadvies nu oranje of rood is? Dan loopt hij of zij de kans onverzekerd te zijn. Neem daarom contact op met de reisverzekeraar.
  • Als het reisadvies tijdens de reis wordt veranderd naar oranje/rood, is de werknemer gewoon verzekerd.
  • Moet je verplicht naar Nederland terugkeren (repatriëring)? Dat zit niet in de basisdekking van de reisverzekering. Als er medische redenen voor de repatriëring zijn, valt dat wel onder de dekking. Dat is het geval als je naar Nederland wordt teruggehaald bij een medisch ongeval omdat de hulpdiensten in het buitenland je onvoldoende kunnen verzorgen.
  • Wordt uw medewerker in quarantaine geplaatst en moet hij/zij daardoor langer in het gebied blijven? Extra reis-, verblijf- en telefoonkosten vallen niet onder de dekking van de reisverzekering.
 • Als de werknemers op reis gaan, is het ook goed om hen te attenderen op wat de annuleringsverzekering wel en niet vergoedt.

  • Kan een werknemer niet op reis omdat hij/zij het virus heeft opgelopen? Dan kan de werknemer een beroep doen op de annuleringsverzekering. Hij/zij moet dan wel een doktersverklaring overhandigen.
  • Stel dat een werknemer in quarantaine wordt geplaatst en daardoor de volgende reis mist. Of hij of zij een beroep kan doen op de annuleringsverzekering, hangt af van of de werknemer ziek is. Alleen als hij/zij ziek is, valt dat onder de dekking. De werknemer moet dan wel een doktersverklaring overhandigen.
  • Als een werknemer een reis heeft gepland naar een gebied waar het coronavirus is geconstateerd, dan kunt u geen beroep doen op de annuleringsverzekering. Deze verzekering richt zich op de risico’s van de verzekerde zelf en zijn directe omgeving. En niet op wat er op de bestemming gebeurt.
  • Ook biedt de annuleringsverzekering geen dekking als de reisorganisatie, hotel of vervoersmaatschappij de reis annuleert. In beide gevallen luidt het advies om met de reisorganisatie, hotel of vervoersmaatschappij contact op te nemen om te kijken of er een alternatief geboden wordt of geld teruggestort wordt (in het geval dat de reisorganisatie de reis annuleert). Dit staat los van de annuleringsverzekering.
  • De SGR en de ANVR hebben inmiddels naar buiten gebracht dat consumenten die een boeking hadden voor een pakketreis die geannuleerd is of wordt door de touroperator, een coronavoucher kunnen verwachten. Deze voucher heeft dezelfde waarde als de betaalde pakketreis en een geldigheid van een jaar. Normaal gesproken krijgen mensen bij annuleren van een pakketreis de reissom binnen 14 dagen teruggestort.
  • Ben ik verzekerd als ik als organisator een evenement moet afblazen als gevolg van het Corona-vrius?

   De onkosten door het afgelasten, onderbreken of voortijdig beëindigen van een evenement vanwege het coronavirus zijn:
   - verzekerd als u de evenementenverzekering heeft afgesloten vóór 27 februari 2020.
   - niet verzekerd als u een evenemtenverzekering heeft afgesloten vanaf 27 februari 2020.

   Het afgelasten van een evenement door het coronavirus is geen onvoorziene gebeurtenis meer. Daarom sluiten verzekeraars dit risico uit voor verzekeringen afgesloten vanaf eind februari. De onderstaande clausule is voortaan van toepassing op de onkostendekking. Klanten met een evenementenverzekering zonder dekking voor onkosten kunnen de polis annuleren als het evenement niet doorgaat. U moet dan wel aantonen dat er geen risico is gelopen.

  • Hoe luidt de corona-clausule die van toepassing is op nieuw afgesloten evenementenverzekeringen?
   Clausule die van toepassing is op nieuw afgesloten evenementenverzekeringen (vanaf 27 februari). Niet gedekt is individuele absentie of uitstellen, onderbreken of voortijdig beëindigen van het evenement in verband met het Coronavirus (zowel nationaal als internationaal) en/of in verband met (door de verantwoordelijke autoriteiten) te nemen/genomen maatregelen ter voorkoming van verspreiding van de hiervoor bedoelde ziekte. Dit geldt ongeacht de mate van voorzienbaarheid van de uitbraak van de hiervoor bedoelde ziekte.

  • Bekijk hier meer vragen en antwoorden over de Aon evenementenverzekering

 • Ik gebruik mijn (bedrijfs)auto niet vanwege de corona maatregelen. Kan ik de autoverzekering stopzetten?
  Nee, de WA-verzekering is een verplichte dekking voor alle auto’s. Deze dekking kunt u niet stopzetten. Als de auto stilstaat, dan geldt nog steeds een WAM-plicht en moet het voertuig verzekerd zijn

  Kan de WAM verzekering tijdelijk stopgezet worden op basis van een geldig schorsingsbewijs?

  • Als het voertuig geschorst wordt bij de RDW, dan geldt geen verzekeringsplicht en kan de verzekering stopgezet worden.
  • De klant moet zelf het voertuig schorsen bij de RDW.
  • Hier zijn kosten aan verbonden.
  • Deze kosten vergoeden wij niet.
  • Voor het tijdelijk stopzetten van de verzekering vragen wij de klant het schorsingsbewijs te mailen of op te sturen.

  Voordelige verzamelaarsregeling schorsing nu ook voor jongere voertuigen
  Om bedrijven met een groot stilstaand wagenpark tegemoet te komen, breidt de RDW de verzamelaarsregeling voor schorsen uit. Normaal kunnen met deze regeling alleen oudere voertuigen voordelig worden geschorst. Vanwege de coronacrisis mag de verzamelaarsregeling nu gebruikt worden voor alle voertuigen, ongeacht hun leeftijd. Dit geldt vooralsnog voor 3 maanden, van 26 maart tot 26 juni 2020. Lees verder op RDW.nl.

  Bezorgen niet standaard verzekerd

  Wellicht heeft u er in de tussentijd voor gekozen op een andere manier invulling te geven aan uw bedrijfsactiviteiten. Bijvoorbeeld door te gaan bezorgen. Een goed initiatief, maar het bezorgen is niet standaard verzekerd binnen het verzekeringspakket. Wilt u tijdelijk gaan bezorgen? Neem dan contact met ons op, zodat we samen naar een passende oplossing kunnen zoeken.