Coronavirus Update

Plichten van Werkgever en Medewerker

 • Ja. Door medewerkers te informeren over symptomen en hen te wijzen op hygiënevoorschriften, zorgt de werkgever voor een veilige werkomgeving. Zie ook deze pagina van de rijksoverheid met tips voor werkgevers

 • Medewerkers hoeven niet persé thuis te blijven. Het geldende advies is wel om tot en met 6 april 2020 zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Onderzoek als werkgever daarom of thuiswerken mogelijk is. Als een medewerker verkoudheidklachten of symptomen van het coronavirus heeft, mag deze niet naar kantoor komen (zie hieronder). Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid met tips voor medewerkers.

 • Zorg dat deze medewerker thuisblijft. Laat hem telefonisch contact opnemen met een arts (in principe de eigen huisarts). Zorg dat zowel werkgever als medewerker hierbij de instructies van de GGD opvolgen. Daarnaast adviseren wij de pagina's van het RIVM te raadplegen.

 • Zondagmiddag 15 maart is duidelijk geworden dat scholen en kinderopvangcentra in ieder geval tot 6 april 2020 dicht moeten blijven. Alleen voor ouders met vitale beroepen, zoals zorg en hulpdiensten, is opvang beschikbaar. Medewerkers in andere beroepen moeten de opvang van hun kinderen in verband met de sluiting van school of kinderopvang zelf regelen. Lukt dat niet direct? Dan kan de medewerker, als het noodzakelijk is voor de opvang van zijn kind(eren), calamiteitenverlof opnemen. Tijdens het calamiteitenverlof wordt het loon doorbetaald. Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof zijn alleen bedoeld om bij plotseling opkomende situaties de noodzakelijke voorzieningen te treffen. Het kan hooguit enkele dagen duren. Het biedt dus geen oplossing voor de gehele periode waarin scholen en kinderopvang gesloten moeten blijven. Daar is ook geen andere wettelijk voorziening voor. Zie ook de pagina van de Rijksoverheid over onderwijs en kinderopvang.

 • Dan worden de opgenomen vakantiedagen omgezet in ziektedagen.

 • Ja, het loon moet dan gewoon doorbetaald worden.

 • Ja, behalve wanneer hij een groot gevaar vormt en de quarantaine of het onderzoek door een rechter wordt opgelegd.

 • Er zijn momenteel maar enkele ziekenhuizen in Nederland die deze test kunnen uitvoeren. Absolute voorwaarde voor het afnemen van de test is, dat de betreffende persoon al verschijnselen van de ziekte vertoont. Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid.

 • Jouw werkgever vraagt een vergunning voor werktijdverkorting aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Als dit wordt toegekend, is het UWV de uitkerende instantie. Jouw werkgever keert het volledige loon aan jou uit, dat deels bestaat uit een aanvulling door de WW. Voor jou verandert er dus helemaal niets. Je hoeft geen actie te ondernemen of een uitkering aan te vragen, maar meldt het wel direct bij jouw CNV vakbond. De bonden willen namelijk wel, samen met betrokken leden en kaderleden binnen het bedrijf, goede afspraken maken over eventuele werktijdverkorting. Want in de cao of arbeidsovereenkomst kunnen aanvullende afspraken over loondoorbetaling staan. Bovendien kan jouw bestuurder snel eventuele vragen beantwoorden.

 • De Rijksoverheid maakt beroep op werktijdverkorting mogelijk. De regeling is bedoeld voor bedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor (een del van) het personeel, door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Het coronavirus valt daar ook onder. Ondernemers moeten aantonen dat zij ten minste twee weken en naar inschatting maximaal 24 weken ten minste 20% minder werkuren hebben door het coronavirus.

 • De overheid werkt om dit moment hard aan het uitwerken van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De NOW wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld onder de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid met betrekking tot deze regeling. De omzetdaling moet minimaal 20% zijn.

 • Medewerkers moeten redelijke instructies van de werkgever over de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden verricht en voorschriften met betrekking tot de goede orde in de organisatie opvolgen. U kunt medewerkers dan ook instrueren om de hygiënemaatregelen binnen uw onderneming na te leven. Als thuiswerken gebruikelijk of mogelijk is, kan de werkgever de medewerkers opdragen om voor een bepaalde periode thuis te werken.

Advies corona bedrijfsrisico


Waarom het coronavirus een risico is voor uw organisatie. En wat u kunt doen.

Lees meer

Ik heb een vraag

Contactformulier

We helpen u graag bij vragen omtrent het Coronavirus.

Neem contact met ons op.

Telefoon

Liever telefonisch contact opnemen? Onze adviseurs helpen u graag verder. We zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.