Onze dienstverlening

De verwerking van uw persoonsgegevens door Aon

Aon neemt uw privacy en die van uw klanten en leveranciers zeer serieus. Daarom werken wij strikt volgens de regels van de AVG en gaan wij uiterst zorgvuldig om met alle data die u als klant ons verstrekt. Meer daarover leest u in onze AVG-bijlage, dan weet u dat het goed zit.

Lees ook onze Dienstenwijzer

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over Aon. In onze Dienstenwijzer leest u wat wij voor u doen, hoe wij dat doen en welke kosten wij hiervoor rekenen. Ook leest u wat wij van u verwachten en hoe wij zorgvuldig omgaan met uw privacy en uw eventuele klacht. Lees onze Dienstenwijzer, dan weet u dat het goed zit.

Belangrijke documenten

AVG veelgestelde vragen

  • De persoonsgegevens die wij verwerken staan vermeld in de privacyverklaring. De privacyverklaring hier is te vinden. 

  • De doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken staan vermeld in de privacyverklaring. De privacyverklaring is hier te vinden.

  • Wij beschikken over een kader van beleidsmaatregelen en procedures om ervoor te zorgen dat wij onze wettelijke verplichtingen inzake gegevensbeveiliging nakomen. Aon beschermt persoonsgegevens met passende technische, organisatorische en procedurele maatregelen die passen bij de risico's voor de betrokkenen. Zo houdt onze aanpak van gegevensbeveiliging in dat wij controles inbouwen voor de bescherming tegen, het opsporen van, reageren op en herstellen van incidenten die de persoonsgegevens die wij verwerken raken. Wij hanteren een reeks beleidsmaatregelen op het gebied van gegevens- en cyberbeveiliging, waarin wij hebben uiteengezet wat wij toezeggen en verwachten als het gaat om de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens. Wij hebben een bewustzijn- en trainingsprogramma over beveiliging om onze medewerkers bewust te maken van hun verantwoordelijkheden op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Wij werken met een mondiaal beveiligingscentrum om beveiligingsincidenten te monitoren, op te sporen en erop te reageren, ook voor cyberbedreigingen van ons netwerk en onze systemen.

  • De partijen waaraan wij persoonsgegevens verstrekken staan vermeld in de privacyverklaring. De privacyverklaring is hier te vinden.

  • Voor het uitvoeren van onze dienstverlening kunnen wij derde partijen inschakelen. Wij kunnen in dat kader persoonsgegevens verstrekken aan de partijen die genoemd staan in de privacyverklaring.

  • Standaardcontractbepalingen (SCC's) zijn door de Europese Commissie goedgekeurde standaardbepalingen die de doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) mogelijk maken. Het gebruik van de standaardcontractbepalingen moet ervoor zorgen dat het beschermingsniveau van het land waarmee de persoonsgegevens worden uitgewisseld minimaal overeenkomt met het beschermingsniveau binnen de EER. 

  • De standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie betreffende de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen is hier te vinden.

  • Het dataprivacybeleid is een intern vertrouwelijk document en mag niet buiten de interne verspreidingskring gedeeld worden

  • De speciale normen en procedures staan beschreven in de brochure ‘AVG veelgestelde vragen’. De speciale normen en procedures die betrekking hebben op gegevensdoorgiften van de EU naar derde landen staan beschreven in de AVG-Bijlage.