Zakelijke brandverzekering: 4 belangrijke bepalingen op een rij

24-05-2018 - Op brandverzekeringen worden regelmatig bepalingen (clausules) en polisvoorwaarden aangepast. Deze aanpassingen kunnen een groot effect hebben op de afwikkeling van een schade. Risico- en verzekeringsadviseur John Bastiaansen vertelt u meer over deze bepalingen, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan in geval van schade.

Check de bepalingen van uw brandverzekering

“Als u een bedrijfsgebouw verzekert tegen brand, dan eist de verzekeraar dat u preventiemaatregelen neemt”, licht John toe. “Om er zeker van te zijn dat u deze maatregelen ook daadwerkelijk treft, staan er op uw verzekeringspolis vaak bepalingen (clausules). Wanneer u de eisen in deze bepalingen niet nakomt, dan kan dat bij een schade aanzienlijke gevolgen hebben. Als blijkt dat de schade veroorzaakt of verergerd is door het ontbreken van preventiemaatregelen, dan kan de verzekeraar ervoor kiezen de schade gedeeltelijk of in zijn geheel niet uit te keren”. We geven u daarom in het kort meer informatie over wat enkele van deze belangrijke bepalingen inhouden.

Brandgevaarlijke werkzaamheden

Voert u in uw bedrijfspand of op locatie ‘brandgevaarlijke werkzaamheden’ uit? Dan bent u verplicht om voor, tijdens en na deze brandgevaarlijke werkzaamheden een aantal voorzorgsmaatregelen te treffen. Doet u dit niet, dan heeft u in de regel geen dekking of betaalt u een eigen risico van bijvoorbeeld € 50.000 of meer. Wat valt er dan allemaal onder deze brandgevaarlijke werkzaamheden? John: “Hieronder verstaan verzekeraars het verrichten van (dakbedekkings)werkzaamheden waarbij gebruik wordt gemaakt van open vuur, zoals lassen, snijden, slijpen, vlamsolderen en verfbranden. Maar ook het niet zorgvuldig omgaan met of onbeheerd laten van het materiaal waarmee het open vuur wordt verkregen”.

Elektrische installaties

Uw brandverzekeraar vraagt van u dat u kunt garanderen dat uw elektrische installaties voldoen aan de geldende NEN- of NEN-EN normering. En dat deze volgens die normering wordt beheerd en gecontroleerd. U dient dit aan te kunnen tonen met een rapportage of het certificaat van de installatieverantwoordelijke. Wat als u dit niet kunt? John: “Dan betaalt u bij schade een hoger eigen risico of heeft u in het geheel geen dekking”.

Buitenopslag

Afval- en papiercontainers, maar ook opgeslagen goederen en/of brandbare zaken zoals hout, pallets en kunststoffolie dienen tenminste 5 (of soms 10) meter buiten de gevel en/of afdak plaats te vinden. Wanneer u zich niet houdt aan deze eis, hoeft uw brandverzekeraar maar een deel van de schade te vergoeden. “Namelijk alleen dat deel waarvan u kunt bewijzen dat deze niet veroorzaakt of verergerd is door hoe het niet nakomen van de eisen rondom buitenopslag”, licht John toe.

Inbraakbeveiliging

Ook met betrekking tot inbraakbeveiliging nemen verzekeraars preventiemaatregelen op in de polisvoorwaarden van uw brandverzekering. Deze zijn onderverdeeld in bouwkundige, elektronische en/of organisatorische maatregelen. John weet uit ervaring: “Het betreft hier altijd maatwerk afgestemd op de risicoklasse van uw bedrijf. Daarom verschillen de voorwaarden per verzekeraar en per bedrijf.”

"Schade voorkomen begint met inzicht"

Volgens John begint het voorkomen van schade met het beheersen van risico’s. “En beheersen start met inzicht”, vult hij aan. “Daar helpen we ondernemers bij. Zo brengen we voor bedrijven onder andere hun brandrisico’s in kaart. Veel ondernemers in Nederland zien dit als de belangrijkste bedreiging voor de continuïteit van hun bedrijf. Daar laten we onze ISO-gecertificeerde risico-inventarisatie op los, zodat ze daarna heel gericht maatregelen kunnen treffen om die risico’s te minimaliseren”.

Wij helpen u graag verder

Wilt u meer weten over belangrijke bepalingen en clausules op uw brandverzekering? Neem dan contact met mij of een andere risico- en verzekeringsadviseur van Aon op. Wij helpen u graag verder met antwoord op uw vragen.