Advies over de bestuurdersaansprakelijkheid

Meer weten over de gevolgen van de WBTR voor de aansprakelijkheid van bestuurders?

WBTR en bestuurdersaansprakelijkheid

Gevolgen van de WBTR voor de aansprakelijkheid van bestuurders

Iedere bestuurder, commissaris of toezichthouder loopt een bepaald risico om persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld voor financiële schade als gevolg van fouten, verzuim of nalatigheden bij het uitoefenen van de functie. Het ingaan van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) op 1 juli 2021 heeft gevolgen voor bestuurders van (onder andere) verenigingen en stichtingen. Waar bestuurders van verenigingen en stichtingen voorheen maar beperkt aansprakelijk waren in privé, zijn zij vanaf nu op dezelfde manier aan te spreken als bestuurders in het MKB. Dit heeft gevolgen voor de statuten van verenigingen en stichtingen, maar dus ook voor de bestuurders zelf.

Wat moet u weten over de WBTR? 

Het doel van de WBTR is om de bestaande regelgeving voor rechtspersonen in Nederland te verbeteren en uniformeren. Dat brengt een aantal verplichte wijzigingen met zich mee, bijvoorbeeld voor de statuten en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Ook is het voor de bestuurders en commissarissen van alle organisaties verplicht om bij de uitoefening van hun taak het belang van de rechtspersoon en de eventueel daaraan verbonden onderneming centraal te stellen. Een van de belangrijkste gevolgen is dat de curator in geval van faillissement de bestuurders en eventuele commissarissen persoonlijk aansprakelijk kan stellen. Dat kan voor u als bestuurder dus grote gevolgen hebben voor uw privévermogen.

Hoe helpt Aon uw privévermogen beschermen?

Uiteraard begrijpen wij dat u uw privévermogen zo goed mogelijk wilt beschermen. Maar ook dat van uw collega bestuurders. Wij helpen u daar graag bij, door dit samen te controleren. We bekijken wat uw verzekerde limiet nu is, of dat volstaat, of dat een aanpassing nodig is. Heeft uw organisatie via Aon een Bestuurders en Commissarissen Aansprakelijkheidsverzekering met een limiet onder € 1 miljoen, dan heeft u een vrijblijvend aanbod van ons ontvangen om deze limiet te verhogen. Als u het prettig vindt, spreken we dat aanbod met u door. En ook als u het idee heeft dat u wel voldoende verzekerd bent, maar dit toch nog even wilt controleren, denken we graag met u mee.

Meer informatie over de WBTR en contact

Advies over uw situatie

Wilt u een afspraak maken om uw verzekerde limiet te verhogen of voor advies over uw persoonlijke situatie? Plan dan nu uw afspraak via het contactformulier. 

Nog geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? 

Klik voor meer informatie of het afsluiten op een van de onderstaande sectoren: 

Belangrijke documenten over de WBTR

Zoekt u meer uitleg over de WBTR en de gevolgen ervan, download het Aon WBTR document.

Wilt u de verzekerde limiet aanpassen? Vergeet niet uw no-claim verklaring mee te sturen naar uw vaste accountmanager of accountteam. Download hier uw no-claim verklaring.

WBTR-stappenplan veel meer dan alleen statuten aanpassen

Door samenwerking tussen koepelverenigingen is er een WBTR-stappenplan ontwikkeld, waarmee kleinere verenigingen en stichtingen gemakkelijk en zonder hoge kosten kunnen gaan voldoen aan nieuwe wet WBTR.

Aon heeft zich als partner aangesloten bij dat collectief zodat klanten van Aon gebruik kunnen maken van dat voorwerk en een korting van 50% kunnen krijgen. U gebruikt daarvoor de kortingscode ABCDWBTR50.

Meer informatie leest u op WBTR.nl

Meestgestelde vragen

  • Als bestuurder, commissaris of toezichthouder kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade door fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van uw functie. Bijvoorbeeld in geval van onbehoorlijk bestuur, interne aansprakelijkheid, ernstig verwijt, externe aansprakelijkheid of bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement. Daardoor loopt u een aanzienlijk risico met uw persoonlijk vermogen. Ook als de fouten niet door uzelf, maar door uw medebestuurders zijn begaan.

  • Hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat iemand persoonlijk gehouden wordt om een gehele verplichting na te komen. Dat betekent dat hij/zij gedwongen kan worden om voor alle kosten op te draaien, ook als er wellicht nog andere schuldenaren zijn. Als u hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld, krijgt u wel een regresrecht op de andere schuldenaren. Dat betekent dat u hun deel van de schuld kunt terugvorderen.

  • De wetswijziging houdt in dat in geval van faillissement of financieel mismanagement van een organisatie iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is voor het tekort. Voorwaarde hierbij is dat het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en dat het aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement/ mismanagement. Er moet dus wel worden aangetoond dat voldaan is aan deze voorwaarden, voordat een bestuurder of bestuurslid hoofdelijk aansprakelijk gesteld kan worden.  

  • Een bestuurder is niet hoofdelijk aansprakelijk als hij kan bewijzen dat de onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur niet aan hem te wijten is. Ook moet hij bewijzen dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van die onbehoorlijke taakvervulling af te wenden. Een taak-/functieomschrijving kan hierbij helpen; de wet bepaalt namelijk dat bij de beoordeling van het verwijt wordt gekeken naar de toebedeelde taken.

  • De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders tegen het risico dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor financiële fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie (tot de verzekerde bedragen in de polis).

  • Ja, de juridische kosten zijn gedekt tot de verzekerde bedragen in de polis. Deze bedragen kunnen flink oplopen, daarom is een hogere limiet mogelijk verstandig.

  • Ja, alle huidige, voormalige en toekomstige bestuursleden/bestuurders vallen onder de dekking van de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. 

  • Als u aansprakelijk gesteld wordt, moet u uzelf verweren. Bij deze procedure komen snel juridische kosten om de hoek kijken, het is goed om te weten dat deze kosten gedekt worden door de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.  

  • Voor alle polissen geldt dat er alleen dekking is tijdens de looptijd van de polis. Als u overstapt naar een andere verzekeraar dient het inlooprisico geregeld te worden (zie hieronder). En bij fusie of beëindiging bespreekt u het uitlooprisico.

  • Stel u wisselt per 1 januari van verzekeraar. U bent niet bekend met een schade van voor die datum, maar op 15 januari komt er toch een claim voor een schade die voor 1 januari is ontstaan. Als u geen inloop geregeld heeft, is dit niet gedekt op een polis. Het inlooprisico is mee te verzekeren, neem hiervoor contact met ons op.