5 tips om brand te voorkomen in uw bedrijf

Brand in uw bedrijf kan grote gevolgen hebben: een onbruikbaar gebouw, verloren spullen en voorraad, en stilstand van uw werkzaamheden. In het ergste geval komen zelfs u en uw werknemers in gevaar.

Daarom is het goed om stil te staan bij de maatregelen om brand te voorkomen die u kunt nemen. Hieronder geven we 5 tips waardoor u minder risico loopt op een brand en schade zoveel mogelijk kan beperken.

Tip 1: plaats voldoende rookmelders

Het is u vast niet ontgaan dat sinds juli 2022 rookmelders verplicht zijn in elke woning. Bij bedrijfspanden is dit echter niet altijd verplicht, al moeten in de ruimtes op vluchtroutes wel rookmelders hangen.

Toch is het goed om uw bedrijfspand te voorzien van genoeg rookmelders, ook buiten de verplichte vluchtroutes, want rookmelders redden levens.

Beperk schade zoveel mogelijk

Rookmelders zorgen ervoor dat brand eerder wordt opgemerkt en uw medewerkers het pand op tijd kunnen verlaten. Ook kan er sneller gehandeld worden door de brandweer en wordt de schade zoveel mogelijk beperkt.

Een klein vuurtje kan zich snel uitbreiden tot een grote brand. Met een rookmelder kunt u dit voorkomen.

Waar plaatst u rookmelders?

Kijk allereerst naar de overheidseisen voor uw bedrijf en de bouwverordening van uw gemeente. Hierin staan de eisen op gebied van brandveiligheid.

Daarnaast is het verstandig om rookmelders te plaatsen in elke gang en ingang en in ruimtes waar het risico op brand groter is. Bijvoorbeeld in technische ruimtes, machineruimtes of opslagruimtes.

Tip 2: creëer bewustheid onder medewerkers

Een veelvoorkomende oorzaak van een bedrijfsbrand is onachtzaamheid bij brandgevaarlijke werkzaamheden. Zorg daarom voor een veilige manier van werken en veiligheidsprocedures.

Het is belangrijk om medewerkers te trainen in de bewustwording en naleving van deze maatregelen, zodat gevaar makkelijker geïdentificeerd en voorkomen wordt.

Training in verschillende situaties

Train uw medewerkers ook in de handelingen die ze moeten uitvoeren wanneer er wel een brand uitbreekt. Met een standaardbeleid dat goed wordt nageleefd kan er snel worden gehandeld en kan een oncontroleerbare situatie voorkomen worden.

Wie, wat, waar?

Zorg dat medewerkers weten wie ze moeten waarschuwen, waar blusmiddelen staan en hoe zij deze moeten bedienen. Oefenen met blusmiddelen helpt om de kennis paraat te houden, de brandweer kan daarvoor een training verzorgen.

Tip 3: beveilig uw bedrijfspand

Voorkom brandstichting

Een andere veelvoorkomende oorzaak van brand is brandstichting. Zorg ervoor dat uw bedrijfspand niet zomaar kan worden betreden door ongenode gasten. Sluit de deuren en ramen bij het verlaten van het pand en installeer een gecertificeerd inbraakalarm. Een brandmeldinstallatie zorgt ervoor dat brand zo snel mogelijk wordt gedetecteerd en er een blussysteem wordt geactiveerd wanneer er vuur ontstaat.

Slimme extra maatregelen

Wees ook alert op andere mogelijkheden om het pand te betreden. Door brandtrappen te beveiligen vanaf de grond en door bomen te snoeien maakt u het lastiger om onbevoegden het dak te laten betreden. Denk ook aan regenpijpen waaraan mensen omhoog kunnen klimmen en let op de aansluiting van deuren. Kijk of er geen brandende objecten onder de deur geschoven kunnen worden.

Tip 4: sla materialen veilig op

Veilige opslag

Opslag van materialen of containers met afval vormt een risico voor brandstichting. Sla daarom materialen (zoals pallets en hout) en afvalcontainers op in een afgesloten ruimte indien mogelijk. De opslag van gevaarlijke of brandbare stoffen moet voldoen aan de PGS- en CPR-normen.

Let ook op uw containers

Wanneer containers buiten staan, zet ze dan minimaal 10 meter van muren en afdaken en gebruik onbrandbare containers, zodat brand zich niet verder kan verspreiden. Doe de containers dicht en sluit ze af na werktijd, zodat er geen brandende objecten ingegooid kunnen worden. Regelmatig afval afvoeren is belangrijk om te zorgen dat de container altijd goed dicht past en niet te vol wordt.

Tip 5: houd elektrische installatie veilig

Een grote veroorzaker van brand is elektrische installatie die niet op orde is. Daarom is het belangrijk dat uw installatie aan de wettelijke eisen voldoet.

Verlengsnoeren zijn tijdelijk

Verlengsnoeren en verdeeldozen zijn alleen bedoeld als tijdelijke oplossing en kunnen brandgevaar vormen wanneer ze langdurig gebruikt worden. Er is vaak meer vermogen aangesloten dan waar het stopcontact voor gemaakt is en de kans dat de zekering niet meer werkt is groter. Bij veel weerstand ontstaat er daardoor brand. Sluit nooit verlengsnoeren op verlengsnoeren aan en rol haspels helemaal af.

Regelmatige controle is belangrijk

Daarnaast is het belangrijk de omgeving schoon te houden: houd elektrische installatie stofvrij en sluit de meterkast goed en schoon af. Laat regelmatig de technische installatie controleren, vervang kapotte apparatuur en knipperende of kapotte tl-buizen. Deze kunnen namelijk brand veroorzaken doordat ze gemakkelijk oververhit raken. Wilt u meer weten over brand en brandrisico's? Lees dan dit artikel over verplichte rookmelders.

Wilt u financiëel gedekt zijn voor het geval er tóch brand uitbreekt in uw bedrijf? Kijk dan eens naar de Gebouwenverzekering.