Gezond blijven ondernemen met AOV en Zorg in één

Gezond en vitaal zijn en blijven is essentieel voor u als zelfstandig ondernemer. Met onverhoopte risico’s wilt u op een goede manier omgaan. Als risicoadviseur vindt Aon het belangrijk dat u inzicht krijgt in deze risico’s, thuis én op uw werkplek, zodat u daar op in kunt spelen. Ook is het belangrijk dat u extra hulp krijgt wanneer u dat nodig vindt. Daarom kunt u nu een AOV combineren met een zorgverzekering. U krijgt zekerheid én onbeperkt hulp en advies zodra u zich zorgen maakt over uw gezondheid, uw gezin en/of uw bedrijf. Bijvoorbeeld in de vorm van fysiotherapie, kinderopvang of vervangende mantelzorg. En omdat u beide verzekeringen combineert, bespaart u op zowel de AOV als de zorgverzekering.

Is de combinatie AOV en Zorg wel geschikt voor mij?

Dat hangt geheel af van uw wensen en behoeften én uw persoonlijke situatie. Heeft u bijvoorbeeld geen financiële buffer om inkomensverlies op te vangen? En heeft u een gezin dat op uw inkomsten rekent? Dan wilt u wellicht zo min mogelijk risico lopen op inkomensverlies, door uzelf tegen dit risico te verzekeren én door te werken aan uw gezondheid en vitaliteit. De combinatie AOV en Zorg helpt u hierbij. Wilt u weten of deze oplossing bij u past? Dan kunt u – snel en eenvoudig – de online AOV en Zorg Adviescheck doorlopen. U krijgt direct advies op maat. De check is gratis, verblijvend en kost u hooguit 5 minuten.

Wat zijn de alternatieven om mij te verzekeren?

AOV en Zorg is een mogelijk goede oplossing om uzelf te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Vindt u deze combinatie niet geschikt, dan zijn er alternatieven. Wij hebben voor uw gemak alle mogelijkheden opgesomd en geven daarbij de voor- en nadelen aan. Zo krijgt u een volledig overzicht:

 • Vangnetverzekering
  Zelfstandig ondernemers kunnen om gezondheidsredenen niet in aanmerking komen voor een reguliere AOV. Een vangnetverzekering kan uitkomst bieden. De voorwaarde hiervoor is dat u door een verzekeraar afgewezen moet zijn op medische gronden. Een vangnetverzekering heeft een aantal nadelen: de dekking is 70% van het wettelijk minimumloon, de premie is relatief hoog en de wachttijd bedraagt 12 maanden. U kunt tot 15 maanden na de start als zelfstandige een vangnetverzekering aanvragen bij de verzekeraar waar u de eerste aanvraag voor een reguliere verzekering heeft ingediend.

 • Broodfonds
  Een broodfonds is een regeling waarbij deelnemende zelfstandig ondernemers financieel garant staan voor elkaar. Raakt iemand binnen deze besloten groep arbeidsongeschikt, dan kan deze een beroep doen op geld uit het gezamenlijk potje. Voordelen van een broodfonds zijn dat het relatief goedkoop is, het geld dat u afdraagt uw eigendom blijft en u kunt in- en uit stappen. Nadelen zijn dat bij meerdere zieken het fonds kan ‘ontploffen’, de uitkering maximaal twee jaar is en u geen professionele begeleiding heeft voor re-integratie of uw zoektocht naar ander werk.

U kunt ervoor kiezen om naast een broodfonds een AOV af te sluiten, bijvoorbeeld met een eigen risicoperiode van twee jaar. De premie van deze AOV zal dan lager zijn.

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
  Een AOV behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden. Veel zelfstandig ondernemers hebben de indruk dat een AOV te duur, te ingewikkeld of overbodig voor hen is, maar dat hoeft niet per sé zo te zijn. Voordelen van een AOV zijn dat u zelf kunt bepalen welk deel van uw inkomen u wilt verzekeren en voor hoelang, en hoe hoog uw premie wordt. Ook heeft u fiscale voordelen met een AOV: de premie is aftrekbaar bij de belasting. Tot slot helpt de verzekeraar u actief met re-integratie. Nadeel is dat de premie vaak wel hoger is dan de premie van een broodfonds of een woonlastenverzekering.

 • Combinatie van AOV en zorgverzekering
  Bij een woonlastenverzekering ontvangt u bij arbeidsongeschiktheid (of werkloosheid) een uitkering waarmee u uw maandelijkse hypotheeklasten kunt blijven betalen. Dat is dan ook direct het nadeel: u krijgt alleen het bedrag uitgekeerd dat nodig is om uw woonlasten te voldoen. Het voordeel is dat de premie daardoor ook relatief laag is. Bekijk bij het afsluiten van een woonlastenverzekering goed in welke situaties u wel en niet verzekerd bent.

Hoe weet ik wat de juiste oplossing is?

Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid is maatwerk. Daarom raden we aan om altijd samen met een onafhankelijk adviseur naar uw situatie te kijken en gezamenlijk naar de voor u beste oplossing te kijken. Deze specialist kan u ook adviseren als uw persoonlijke situatie verandert. Wilt u met één van onze specialisten aan tafel? Dan kunt u contact met ons opnemen.