De top 5 grootste misverstanden over de AOV

28-01-2019 - Er bestaan onder zzp’ers veel misverstanden over de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Dat zorgt ervoor dat veel zelfstandigen zich onvoldoende verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Velen weten zelfs niet wat de gevolgen zijn van arbeidsongeschiktheid voor hun persoonlijke situatie. Dat is jammer. Een AOV kunt u immers afstemmen op uw eigen (financiële) situatie en uw wensen en behoeften. Daarmee heeft u zelf invloed op de hoogte van de premie. Wij leggen 2 zzp’ers, Jesse de Vos (43) van Vos Outdoor en Gabriel Jansen (51) van Succes Mannenmode, 5 stellingen voor over de AOV en gaan met hen in gesprek.

1. De premie voor de AOV is niet op te brengen

De Vos: "Ja, ik vind de premie voor de AOV inderdaad hoog. Ik heb in gesprek bij een verzekeraar mijn situatie besproken. Daaruit bleek dat ik als instructeur in de hoogste risicogroep zit en dat de premie daarom voor mij ook hoog is. Ik zie dat veel collega’s in mijn branche zich niet hebben verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid vanwege de hoge kosten."

Jansen: "Je hoort overal dat een AOV duur is, en dat het niet op te brengen is voor ondernemers. Het prijskaartje speelt ook zeker mee in mijn beslissing om geen verzekering af te sluiten."

Een AOV is maatwerk. De premie is nooit voor iedereen gelijk. Het hangt af van de dekking en de behoefte van de zzp’er. Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de hoogte van de premie zoals beroep, verzekerde bedragen en verzekerde eindleeftijd. Wilt u weten op welke premie u uit zou komen? Breng uw situatie in kaart met een risico-inventarisatie.

De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is bovendien fiscaal aftrekbaar. Hierdoor ontvangt u circa 1/3 van uw betaalde premie terug via de inkomstenbelasting.

2. Ik heb veel spaargeld opgebouwd, dus een AOV is niet nodig

De Vos: "Ik kan een paar maanden overbruggen met spaargeld. Maar tegelijkertijd denk ik: ik kan altijd nog wel wat anders doen om mijn brood te verdienen. Zelfs als ik - in het ergste geval - in een rolstoel terechtkomt, hoe verschrikkelijk dat natuurlijk ook is."

Jansen: "Ja, ik heb wel wat spaargeld opzij gelegd. Ook ben ik het bedrijfspand aan het aflossen, dus dat is een extra buffer. Bovendien werkt mijn vrouw ook, dus zij kan eventueel inkomensverlies opvangen. Ik kan het wel een paar jaar uithouden."

Veel zzp’ers, zoals Jansen en De Vos, leggen spaargeld opzij om eventueel inkomensverlies op te vangen. Vaak is dit echter onvoldoende om te blijven wonen en leven zoals men nu gewend is, zeker met het oog op de periode nadat u niet meer werkt. Vooral starters hebben vaak niet genoeg financiële middelen om (langdurige) arbeidsongeschiktheid op te vangen.

Stel u zelf altijd de vraag: hoelang kunt u (met uw eventuele gezin) blijven wonen en leven zoals u nu doet in het geval dat uw inkomen wegvalt. Veel zzp’ers hebben niet direct een uitkering nodig als ze (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de uitkering in te laten gaan op het moment dat uw spaargeld op is. Hierdoor zal de premie aanzienlijk lager zijn.

3. Ik krijg pas een uitkering als ik helemaal niets meer kan

De Vos: "Dat speelt ook mee in mijn beslissing. Dat kwam ook terug in het gesprek met een verzekeraar. Ik zou pas geld krijgen als ik echt bijna niets meer kon, ik geloof als ik pas 75% arbeidsongeschiktheid zou zijn. Toch zou ik een flinke premie betalen."

Jansen: "Daar komt bij dat er, in mijn geval, veel moet gebeuren wil ik mijn werk helemaal niet meer kunnen uitvoeren. Ik loop al even mee en ben nog niet eerder arbeidsongeschikt geraakt."

Verzekeraars werken met een minimale uitkeringsdrempel. Op het moment dat u minimaal voor dat percentage bent afgekeurd ontvangt u een uitkering.. De verzekeraar stelt naar aanleiding van een onafhankelijke keuring wat de mate van arbeidsongeschiktheid is waarbij vaak 25% de ondergrens is. Dat betekent dat u, na een eventuele eigen risico termijn, daarboven altijd een uitkering ontvangt tot maximaal de eindleeftijd waarvoor u zich heeft verzekerd.

Wij adviseren u om u te verzekeren tegen beroepsarbeidsongeschiktheid. Er wordt dan beoordeeld in hoeverre u uw eigen beroep nog kunt uitoefenen . Hierbij voorkomt u de verplichting om andere werkzaamheden te verrichten. De andere optie is namelijk passende arbeid. Hierbij kijkt de verzekeraar naar alle werkzaamheden die u nog wel zou kunnen uitvoeren op basis van uw ervaring en opleiding(en).

4. Ik kan online een goedkopere en betere AOV uitzoeken

Jansen: "Daar ben ik het niet mee eens. Ik heb zelf wel eens online gezocht naar informatie over de verzekering. Het is complexe materie en een AOV is geen eenvoudige polis die ik zelf even afsluit. Daarover laat ik mij graag informeren en adviseren door iemand met verstand van zaken."

De Vos: "Ik heb liever dat een specialist mij hiermee helpt. Het kost me veel tijd en energie en eigenlijk heb ik er ook niet veel interesse in. Ik besteed die tijd liever aan mijn klanten."

Zoals we eerder aangaven is een AOV maatwerk. Door alle verschillende dekkingen waaruit u kunt kiezen en de daarbij horende voorwaarden is de juiste AOV uitzoeken een hele klus. Wij zijn de experts in het inventariseren van uw gehele financiële situatie. Bovendien zijn we onafhankelijk, dus mocht u het risico willen verzekeren dan zorgen wij ervoor dat u meerdere offertes ontvangt en een keuze maakt uit hetgeen het beste bij u past. Hierdoor kunt u weloverwogen een beslissing nemen. Een goed advies bespaart u een hoop tijd, maar ook geld. Tot slot checken wij periodiek of de verzekering nog past bij uw wensen, behoeftes en situatie. Wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op.

5. Een AOV is niet meer dan een financieel vangnet

De Vos: "Volgens mij is een AOV daar wel voor bedoeld. Als ik arbeidsongeschikt ben, dan wordt het inkomen met deze verzekering aangevuld."

Jansen: "Dat denk ik inderdaad ook. Het is vooral een financiële buffer als ik mijn werk niet meer kan doen."

Een AOV is allang niet meer alleen een financiële vangnet bij arbeidsongeschiktheid. Een verzekeraar helpt u niet alleen om financieel gezond te blijven, maar ook fysiek. De partijen waar wij zaken mee doen bieden vaak extra ondersteuning op het gebied van vitaliteit, omscholing en/of re-integratie.

Wij helpen u graag verder

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen op het gebied van arbeidsongeschiktheid, of heeft u hierover vragen? Onze adviseurs helpen u graag verder.

Arbeidsongeschiktheid is slechts één van de risico's die u loopt. Wilt u weten wat de andere risico's voor u zijn? Onze nieuwe ZZP RisicoCheck geeft u in 5 minuten ninzicht in uw risico's op basis van uw persoonlijke situatie.

Andere veelgelezen artikelen gerelateerd aan dit onderwerp: