Coronavirus Update

Plichten van Werkgever en Medewerker

 • Ja. Door medewerkers te informeren over symptomen en hen te wijzen op hygiënevoorschriften, zorgt de werkgever voor een veilige werkomgeving. Zie ook deze pagina van de rijksoverheid met tips voor werkgevers

 • Medewerkers hoeven niet persé thuis te blijven. Het geldende advies is wel om tot en met 28 april 2020 zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Onderzoek als werkgever daarom of thuiswerken mogelijk is. Als een medewerker verkoudheidklachten of symptomen van het coronavirus heeft, mag deze niet naar kantoor komen (zie hieronder). Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid met tips voor medewerkers.

 • Zorg dat deze medewerker thuisblijft. Laat hem telefonisch contact opnemen met een arts (in principe de eigen huisarts). Zorg dat zowel werkgever als medewerker hierbij de instructies van de GGD opvolgen. Daarnaast adviseren wij de pagina's van het RIVM te raadplegen.

 • Scholen en kinderopvangcentra moeten in ieder geval tot 28 april 2020 dicht moeten blijven. Alleen voor ouders met vitale beroepen, zoals zorg en hulpdiensten, is opvang beschikbaar. Medewerkers in andere beroepen moeten de opvang van hun kinderen in verband met de sluiting van school of kinderopvang zelf regelen. Lukt dat niet direct? Dan kan de medewerker, als het noodzakelijk is voor de opvang van zijn kind(eren), calamiteitenverlof opnemen. Tijdens het calamiteitenverlof wordt het loon doorbetaald. Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof zijn alleen bedoeld om bij plotseling opkomende situaties de noodzakelijke voorzieningen te treffen. Het kan hooguit enkele dagen duren. Het biedt dus geen oplossing voor de gehele periode waarin scholen en kinderopvang gesloten moeten blijven. Daar is ook geen andere wettelijk voorziening voor. Zie ook de pagina van de Rijksoverheid over onderwijs en kinderopvang.

 • Dan worden de opgenomen vakantiedagen omgezet in ziektedagen.

 • Ja, het loon moet dan gewoon doorbetaald worden.

 • Ja, behalve wanneer hij een groot gevaar vormt en de quarantaine of het onderzoek door een rechter wordt opgelegd.

 • Er zijn momenteel maar enkele ziekenhuizen in Nederland die deze test kunnen uitvoeren. Absolute voorwaarde voor het afnemen van de test is, dat de betreffende persoon al verschijnselen van de ziekte vertoont. Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid.

 • Jouw werkgever vraagt een vergunning voor werktijdverkorting aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Als dit wordt toegekend, is het UWV de uitkerende instantie. Jouw werkgever keert het volledige loon aan jou uit, dat deels bestaat uit een aanvulling door de WW. Voor jou verandert er dus helemaal niets. Je hoeft geen actie te ondernemen of een uitkering aan te vragen, maar meldt het wel direct bij jouw CNV vakbond. De bonden willen namelijk wel, samen met betrokken leden en kaderleden binnen het bedrijf, goede afspraken maken over eventuele werktijdverkorting. Want in de cao of arbeidsovereenkomst kunnen aanvullende afspraken over loondoorbetaling staan. Bovendien kan jouw bestuurder snel eventuele vragen beantwoorden.

 • De Rijksoverheid maakt beroep op werktijdverkorting mogelijk. De regeling is bedoeld voor bedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor (een del van) het personeel, door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Het coronavirus valt daar ook onder. Ondernemers moeten aantonen dat zij ten minste twee weken en naar inschatting maximaal 24 weken ten minste 20% minder werkuren hebben door het coronavirus.

 • De overheid werkt om dit moment hard aan het uitwerken van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De NOW wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld onder de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid met betrekking tot deze regeling. De omzetdaling moet minimaal 20% zijn.

 • Medewerkers moeten redelijke instructies van de werkgever over de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden verricht en voorschriften met betrekking tot de goede orde in de organisatie opvolgen. U kunt medewerkers dan ook instrueren om de hygiënemaatregelen binnen uw onderneming na te leven. Als thuiswerken gebruikelijk of mogelijk is, kan de werkgever de medewerkers opdragen om voor een bepaalde periode thuis te werken.

Horeca Checklist Veilig Opstarten

Om de herstart in goede banen te leiden, hebben wij voor u een aantal aandachtspunten op een rijtje gezet.

Wij adviseren u minimaal de volgende zaken te controleren:

 • de ventilatie- en afzuigsystemen, inclusief externe motoren en behuizing. De afgelopen weken kunnen vogels hierin hun nest hebben gebouwd.
 • de vervuiling van het afzuigsysteem en de bijbehorende motoren. Ophoping van vet en vuil is een veel voorkomende brandoorzaak. Zorg dat deze minimaal jaarlijks door een specialist gereinigd wordt.
 • de werking van de gas B-klep.
 • de gasslangen. Zijn deze nog flexibel en vertonen ze geen scheuren?
 • de frituurinstallatie. Functioneert deze nog correct? Blijf altijd aanwezig bij het vervangen, opwarmen en/of bijvullen van het frituurvet. Zorg dat de metalen sluitdeksels en een blusdeken binnen handbereik liggen.
 • apparatuur die langere tijd niet gebruikt is. Volg hierbij altijd de gespecificeerde gebruiks- of onderhoudsrichtlijnen. Zet niet alle apparatuur in één keer aan. Blijf bij het herstarten altijd aanwezig. Door verhoogde vochtconcentratie met als gevolg corrosie kan kortsluiting ontstaan.
 • elektrische apparaten en verlengsnoeren. Loop uw bedrijf goed na op het gebruik van verlengsnoeren. Als deze te zwaar belast zijn, kan dit brand veroorzaken. Laat daarnaast uw elektrische installatie minimaal eens in de 5 jaar keuren conform de NTA8220 door een Scios Scope 10 gecertificeerd bedrijf.
 • de werking van de koelcellen en koelmotoren. Zet deze een aantal dagen van tevoren aan om te controleren op storingen.
 • de veilige opstelling van afvalcontainers op minimaal 5 of 10 meter van het gebouw als die weer buiten geplaatst worden.
 • de noodverlichting en de vluchtwegen.
 • de blusmiddelen. Laat deze minimaal eens in de 2 jaar keuren. Controleer of na het verplaatsen van meubilair de blusmiddelen nog zichtbaar en direct bereikbaar zijn.
 • de werking van de rookmelders.
 • ontkalk de koffiemachine.
 • spoel de waterleidingen door om eventuele legionellabesmettingen te voorkomen.

Bron: APC Holland

Advies corona bedrijfsrisico


Waarom het coronavirus een risico is voor uw organisatie. En wat u kunt doen.

Lees meer

Ik heb een vraag

Contactformulier

We helpen u graag bij vragen omtrent het Coronavirus.

Neem contact met ons op.

Telefoon

Liever telefonisch contact opnemen? Onze adviseurs helpen u graag verder. We zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.